Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-10-15
Effektiv onboarding ökar känslan av tillhörighet - Vi människor är flockdjur. Redan från födseln uttrycker vi ett socialt behov men också en social förmåga – vi vill tillhöra en grupp. Om vi inte får den utdelning vi önskar av en grupp vi tillhör drar vi oss dock inte för att byta och bli en del av ett annat socialt sammanhang.
2018-10-15
Vad innebär FIRO-modellen? - Vad händer egentligen med en arbetsgrupp när en ny medarbetare kommer in? Inom socialpsykologin finns olika teorier om grupper och gruppers utveckling. Vi ska titta närmare på vad FIRO-modellen ger för svar på denna fråga.
2018-10-15
Mentorskap är en viktig del av onboardingprocessen - De flesta företag och organisationer har idag en genomtänkt onboardingprocess för nyanställda medarbetare – en slags checklistor för att så fort som möjligt få den nya medarbetaren på banan. En av punkterna i onboardingen är ofta ”utse en fadder eller mentor”. Vad är det, och vad finns det för fördelar med att erbjuda den nyanställda en mentor?
2018-10-12
Upptäck stressen i tid - Se upp för bråttombeteenden och öva upp acceptansmuskeln. Som medarbetare finns det mycket du själv kan göra för att upptäcka och motverka skadlig stress.
2018-10-09
Är arbetsgivaren skyldig att lämna arbetsgivarintyg till anställda som slutat? - Ja, arbetsgivaren ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna arbetsgivarintyg till tidigare anställda. Arbetsgivarintyg används för att pröva rätten till ersättning från arbetslöshetskassan, antingen på hel eller deltid.
2018-10-05
Arbetsmiljön för tidsbegränsat och fast anställda skiljer sig åt - En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att tre av fyra på arbetsmarknaden i stort sett är nöjda med sitt arbete. Men det finns flera skillnader mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Det är vanligare att tidsbegränsat anställda är mer rädda för att förlora jobbet. De har även oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts mer för sexuella trakasserier på jobbet.
2018-10-05
Vad är ett personalbokslut? - Personalkostnader utgör ofta de tyngsta posterna i företag och organisationer. Därför är det vanligt att arbetsgivare gör personalbokslut, i likhet med all annan affärsekonomisk redovisning.
2018-10-02
5 tips för bättre möten - Sitter du i för många möten? Då är det hög tid att ta tag i er möteskultur. Dåliga möten är nämligen inte bara ineffektiva. De skapar också dålig stämning och kostar en massa pengar.
2018-10-02
Rätt att vara ledig i svåra situationer - När en anhörig eller vän blir svårt sjuk är det möjligt att vara ledig från arbetet och samtidigt få ersättning för utebliven inkomst. Ersättningen som betalas ut från Försäkringskassan i form av närståendepenning är kopplad till rätten att vara ledig.
2018-10-02
När ska den anställde visa ett läkarintyg - För att ha rätt till sjuklön måste den anställde fr o m den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden lämna ett läkarintyg. Detta för att styrka att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Vid beräkning av tidpunkt för när läkarintyg ska visas räknas samtliga kalenderdagar med i sjuklöneperioden.
2018-10-02
Arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) – är du beredd? - Nu är det inte lång tid kvar innan alla företag ska lämna sina arbetsgivardeklarationer på individnivå. Många har redan börjat, men för de allra flesta gäller att deklarationerna ska lämnas första gången för lönemånaden januari 2019, det vill säga senast den 12 februari 2019.
2018-10-01
Kan F-skatten ha betydelse för momsen? - När säljaren har F-skatt slipper köparen göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Men har F-skatten någon betydelse för köparens rätt att göra avdrag för moms? Håkan Larsson reder ut begreppen.
2018-09-24
Krävs samtycke för att ringa referenser? - GDPR innebär skärpta regler och stärkta rättigheter för de registrerade jämfört med de gamla reglerna. En rekryteringsprocess innebär behandling av många olika typer av personuppgifter, såväl känsliga personuppgifter som mer harmlösa personuppgifter. Inhämtandet av referenser kan, i normala fall, ske med stöd av intresseavvägning.
2018-09-20
Att säga upp en anställd vid misskötsel – är det möjligt? - Det är lätt att tro att det är svårt att säga upp en arbetstagare av personliga skäl, men om företaget följer det regelverk som finns är det inte så svårt. Det är dock viktigt att uppsägningar på grund av personliga skäl går rätt till. I annat fall finns risk för att arbetsgivaren kan få betala skadestånd eller att en uppsägning ogiltigförklaras.
2018-09-19
Viktigt att agera vid sexuella trakasserier - Under #metoo-uppropet fylldes sociala medier med redogörelser om hur kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier, både i arbetslivet och i privata sammanhang. Det var bland annat berättelser om hur manliga chefer utnyttjar sina positioner i samband med rekryteringar samt befordringar och hur kvinnor har utsatts i samband med representation och tjänsteresor.