Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2016-04-29
Tre av tio tjänstemän saknar kunskap om tjänstepension - Tre av tio privatanställda tjänstemän känner inte till att tjänstepension ingår i kollektivavtalet – trots att det i snitt handlar om 2 900 kronor i månaden i pensionsavsättning. Det visar en ny undersökning från PTK.
today 2016-04-29
Ändringar i utstationeringsdirektivet skadar EU-handeln - EU-kommissionen har antagit förslag till ändringar i utstationeringsdirektivet. Förslaget har som mål att minska utländsk konkurrens genom att utländska företag ska tvingas betala högre löner än inhemska företag. Direktivet skadar handeln mellan länderna i EU, skriver Sverker Rudeberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på EU nivå på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.
today 2016-04-29
Förslag om ändrat utstationeringsdirektiv - Utstationeringsdirektivet ska ändras så att utstationerade arbetstagare omfattas av samma regler om lön och arbetsvillkor som värdlandets arbetstagare. Det har EU-kommissionen nyligen föreslagit.
today 2016-04-29
Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare - Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Därför remitteras i dag ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda, Växa-stöd, så att fler ska våga ta steget att anställa.
today 2016-04-29
Här finns jobben efter högskolan - Ingenjörer, IT, lärare och vårdyrken är säkra kort för den som vill satsa på en högskoleutbildning. Det visar Arbetsförmedlingens prognoser på fem och tio års sikt.
today 2016-04-25
Slut på utnyttjandet av visstidsanställningar - Från och med 1 maj 2016 blir det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra när nya LAS-regler träder ikraft.
today 2016-04-25
Hälsoväxling ska få stopp på sjukskrivningarna - Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift när anställda är sjukskrivna längre än 90 dagar. Avgiften ska uppgå till 25 procent av den anställdes sjukpenning.
today 2016-04-06
Nytt gränsvärde för kvartsdamm - Efter allvarlig kritik från flera forskare planerar Arbetsmiljöverket nu att radikalt sänka gränsvärdet för kvartsdamm från 0,1 mg per kubikmeter luft till den internationellt rekommenderade gränsen 0,05 mg.
today 2016-04-06
Regler om företagsbot ses över - Det är i dag ovanligt med åtal för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen. Det individuella straffansvaret har i stor utsträckning ersatts med företagsbot. Samtidigt som reglerna för företagsbot ändrades 2006 infördes en regel om åtalsprövning som begränsar möjligheten att åtala.
today 2016-04-06
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016. Föreskriften bör ses som ett komplement och förtydligande av krav som finns i arbetsmiljölagen och föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
today 2016-04-06
Mobil i sängen kan störa din sömn - De elektroniska skärmarnas blåa ljus, i grunden samma som i solljus, kan sänka nivån på sömnhormonet melatonin, det som får oss att bli sömniga och att sova bra. Detta menar forskaren Christian Benedict som tillsammans med sina kollegor studerar hur mycket det elektroniska blåljuset stör vår nattsömn.
today 2016-04-06
Ny standard för arbetsmiljö - En ny arbetsmiljöstandard, som ska ersätta OHSAS 18001, kommer enligt tidsplanen klubbas i slutet av 2016
today 2016-04-04
Jobba med lönen! - Svenskt Näringsliv har tagit fram ett webbaserat verktyg för att hantera lönebildningen i företaget som heter Jobba med lönen.
today 2016-04-04
Statsbidrag för höjda löner till skolledare - Regeringen har beslutat om att satsa 34 miljoner kronor extra per år för att höja lönerna för de skolledare som jobbar i de mest utsatta områdena.
today 2016-04-04
Lilla LöneSkolan – nu om M och N -