Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-11-27
Karensdagen ut, karensavdraget in! - Från årsskiftet infördes nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Samtidigt upphörde reglerna om karensdagen att gälla. Det nya karensavdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. I praktiken måste arbetsgivaren fastställa avdragets storlek för varje anställd.
2018-11-26
Lagring och bevaring av fakturor - Den som ansvarar för att en faktura utfärdas eller tar emot en faktura som beskattningsbar person, är skyldig att bevara ett exemplar. Skyldighet finns också att säkerställa ursprungets äkthet, innehållets integritet och läsbarheten. Detta gäller fakturor från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden
2018-11-26
Fakturering till privatpersoner - För vilka typer av omsättningar ska en fullständig faktura utfärdas till privatpersoner enligt momslagen? Och finns det några undantag?
2018-11-23
Länsförsäkringar vände trenden med &frankly - "Förmodligen hade vi inte hittat problemet om vi inte använd &frankly", säger Lars-Olof Moberg, kontorschef på Länsförsäkringar. Här berättar Lars-Olof Moberg om hur han lyckades vända en negativ spiral.
2018-11-21
Julbordet är en personalfest - Nu börjar julen närma sig. I samband med julen bjuder många företag sina anställda på julbord. Flera frågeställningar om vad som gäller för eventuella kostnader och avdrag dyker upp med anledning av detta.
2018-11-21
Fakturor och kvitton vid anställdas utlägg - Anställda gör ofta utlägg för arbetsgivarens räkning. Det kan vara utlägg för resor, hotell, arbetsredskap, mat och motion med mera. Det är viktigt att kvitton och fakturor på utläggen uppfyller de krav på fakturor som finns i momslagen.
2018-11-19
God offboarding viktigt för bra avslut - Stora förändringar sker i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare; arbetskraften blir allt rörligare och personalomsättningen högre. En snabbare förändringstakt och teknikutveckling innebär också att många företag behöver kompetensväxla och kanske säga upp medarbetare. Oavsett situation är det viktigt med en välfungerande och smidig offboardingprocess.
2018-11-19
Moms och skatt på mat vid tjänsteresor - Om anställda får måltider betalda av arbetsgivaren när de är ute på tjänsteresor ska de normalt beskattas för måltiderna som en kostförmån. Momsen på kostförmånen är inte avdragsgill. Men om förtäringen ingår obligatoriskt i priset för en flyg- eller tågresa kan företaget få avdrag för momsen. Då är också förmånen skattefri.
2018-11-19
Alla anställda har rätt till raster och pauser - Återhämtning är viktigt för att orka och må bra under arbetsdagen. Ett sätt att få återhämtning på är genom att ta raster och pauser. Dessa avbrott kan användas för att till exempel äta lunch, ta en kaffepaus eller bara för att sträcka på sig. Vad är skillnaden mellan en rast och en paus och hur långa får dessa vara? Här reder vi ut begreppen om raster och pauser och vad man som arbetsgivare ska tänka på.
2018-11-15
Kostnaden för onboarding - Kostnader för rekrytering av personal är stora. De siffror som visar sig i redovisningen som fakturor för annonser, headhunters eller tester är ofta bara toppen på ett isberg. Den stora kostnaden är onboardingen av den nya medarbetaren, en osynlig kostnad.
2018-11-13
Villkor under uppsägningstid - Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som medarbetaren hade tidigare.
2018-11-13
När engagemanget får effekt – så gör Head Agent för att bli ännu bättre - På Executive Search-bolaget Head Agent är medarbetarnas driv och passion helt avgörande för hur väl man lyckas. Att använda ett verktyg för att jobba med engagemang var därför självklart.
2018-11-13
Är frallan mer värd än en frukost? - Skattereglerna kan ibland få både märkliga och oanade konsekvenser. En sådan är skillnaden i beskattning mellan fri fika och fri frukost.
2018-11-12
Kom igång med arbetsmiljöarbetet! - Många är osäkra på hur de ska komma igång med arbetsmiljöarbetet i praktiken. Det blir lätt en pappersprodukt, bara för att ha den formella dokumentationen i ordning. En sådan lösning ger dessvärre ingen positiv effekt i praktiken och kommer sannolikt inte heller vara tillräcklig vid en myndighetstillsyn.
2018-11-12
Föräldraledighet – högst tre perioder per år - Varje förälder får dela upp sin föräldraledighet på högst tre perioder per kalenderår. Man kan dock komma överens om fler perioder. Ledighet som sträcker sig över ett årsskifte hänförs till det år den påbörjades.