Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-12-21
Kan du vara dig själv? - Känner du dig bekväm med att vara dig själv på jobbet, det vill säga visa upp dina personliga egenskaper, dina värderingar och dina åsikter? Var dig själv på jobbet.
2018-12-20
Vad innebär turordningsreglerna? - Enligt Sveriges Radio var det lagändringar i arbetsrätten som C och S inte kunde enas om och som fick förhandlingarna om regeringsbildningen att bryta samman. Bland annat uppges en oenighet kring förändringar avseende turordningsreglerna som skäl. Men vad innebär egentligen turordningsreglerna?
2018-12-17
Skattefritt med personalfest och övernattning - Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om, det är en form av intern representation. Men att det faktiskt går att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på annan ort än där företaget har sin verksamhet, känner förmodligen färre till.
2018-12-17
Så blev skatten 2019 – en översikt - Du har säkert inte missat att riksdagen sagt ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till statens budget för 2019. Den innebär kraftiga skattesänkningar och kan även innebära en lösning på problemet med generationsskiften i fåmansföretag. Här får du en sammanställning av förändringar och förslag på skatteområdet.
2018-12-17
Ta kontroll över stressen - 5 konkreta tips för att hantera ökad stress i ditt team.
2018-12-17
Hitta balansen mellan arbete och privatliv - Träning, flexibilitet och samtal – hur gör ni?
2018-12-14
- Arbetsgivaren måste komma till en förhandling om den fackliga organisationen begär det. Förhandlingsskyldigheten gäller även om företaget anser att organisationens krav saknar rättsligt stöd
2018-12-14
Tre momstips för en bra start på året - Här delar våra moms-experter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
2018-12-13
Föräldraskap och arbete - Arbetsgivare ska underlätta för kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap. Det här enligt regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Att anställda skaffar barn och blir föräldrar är en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Arbetsgivare ska därför ge anställda med barn möjlighet att förena föräldraskapet med arbetet.
2018-12-12
Hur kan man lyckas med svåra förhandlingar? - Förhandlingar i olika former är ett återkommande inslag i dagens arbetsliv, inte minst om du arbetar som chef eller med HR. I huvudsak kan man säga att förhandla innebär att hitta gemensamma lösningar på problem. Man når oftast framgång om man kan sätta sig in i den andra partens problembild.
2018-12-12
Omplacering i samband med sjukfrånvaro - När en anställd är sjuk kan en omplacering bli aktuell som en rehabiliteringsåtgärd. En omplacering kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.
2018-12-12
Lojalitet i tjänsten - Lojalitet och sekretess kan sägas vara en följd av det ingångna anställningsavtalet. Arbetsdomstolen (AD) har slagit fast att de anställdas lojalitetsplikt ingår som en del av anställningsavtalet, oavsett om lojalitetsplikten uttryckligen skrivs i avtalet eller inte. AD har i en dom bland annat skrivit att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren samt att arbetstagaren ska undvika lägen där han kan komma i en pliktkollision.
2018-12-10
Viktigt att agera när anställda underpresterar - Anställda som presterar under sin förmåga skapar ofta frustration och irritation hos kollegor, och i många fall påverkar det resultatet för hela teamet.
2018-12-07
Tre skattetips för en bra start på året - Här delar våra skatteexperter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
2018-12-06
Fri parkering – anställdas förmån m m - Anställda kan ha utgifter för parkering i flera olika situationer. I vissa fall är utgifterna avdragsgilla, i vissa fall är det däremot fråga om privata levnadskostnader för vilka avdrag inte medges.