Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2016-04-04
DO inleder tillsyn mot flera badhus om eventuell könsdiskriminering - Diskrimineringsombudsmannen har beslutat att inleda tillsyn av bland annat Malmö och Stockholms stad avseende badhus i kommunerna som på olika sätt har, eller har haft, begränsningar i tillträde som har koppling till kön.
today 2016-04-03
Industriavtalet klart - Industrins parter har ett nytt gällande avtal som också är märket för svensk arbetsmarknad. Den 31 mars nådde arbetsgivarna inom industrin en överenskommelse på 2,2 procent för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017.
today 2016-04-03
AD om tillräckliga kvalifikationer - Blekinge tekniska högskola har sagt upp två lektorer i sociologi på grund av arbetsbrist. Samtidigt har det vid högskolan funnits två lediga lektorat i ämnet omvårdnad/vårdvetenskap. AD har nu tagit ställning till frågan om arbetstagarna har haft tillräckliga kvalifikationer för de lediga befattningarna.
today 2016-04-03
AD om anställningsform och kollektivavtalsbrott - AD har tagit ställning till frågan om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade tidsbegränsade anställningar (behovsanställningar) samt frågan om arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal.
today 2016-03-29
Växa-stöd för den första anställningen - För att underlätta för enmansföretagare att anställa har Finansdepartementet föreslagit ett så kallat Växa-stöd. Detta innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första person ska få rabatt på arbetsgivaravgifterna.
today 2016-03-22
Nollränta på skattekontot 2017? - Att spara på skattekontot ger idag en ränta som motsvarar en bankränta på 0,8 % för privatpersoner. Detta innebär höga kostnader för staten. Regeringen vill därför sänka räntan till 0 % från och med 2017.
today 2016-03-04
Välj rätt anställningsform - När du som arbetsgivare ska anställa en person är det viktigt att veta vilken anställningsform som passar bäst. Du kan välja mellan att anställa en person som fast anställd eller för en begränsad tidsperiod.
today 2016-02-12
Representation i skandalernas skugga - Den senaste tidens representationsskandaler där Arla och fackförbundet Kommunal varit i blåsväder har nog få missat. Men vad som faktiskt gäller när det kommer till representation skrivs det mindre om. Ofta är reglerna svåra att både tolka och tillämpa.
today 2016-01-20
Dags att uppdatera jämställdhetsplanen? - Alla arbetsgivare som har 25 eller fler anställda ska ta fram en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan ska syfta till att öka jämställdheten i arbetslivet och ska tas fram vart tredje år.
today 2016-01-13
Nytt om psykosocial arbetsmiljö - Ohälsotalen ökar – större krav på arbetsgivaren. Nya regler 31 mars 2016.
today 2015-11-12
Att hitta sin passion - Visst blir det en stor skillnad i vår effektivitet när vi utför en uppgift halvhjärtat jämfört med när vi gör det med passion? Skillnaden sitter i våra drivkrafter. När vi finner vår passion blir det lätt att mobilisera den extra kraft som krävs för att göra en helhjärtad insats.
today 2015-09-09
Vilka friheter har arbetsgivaren i samband med rekrytering? - En misslyckad rekrytering kan bli dyrt, men det är ibland svårt att avgöra en kandidats lämplighet. Här reder vi ut arbetsgivarens friheter vid rekrytering.
today 0001-01-01
Process för lönerevision – få koll steg för steg - Har du koll på hur processen för lönerevision går till? Läs vår guide och få koll på hela lönerevisionsprocessen steg för steg.
today 0001-01-01
Process vid misskötsamhet och prestationsbrist - Misskötsamhet innebär att en medarbetare missköter skyldigheter i sitt anställningsavtal. Vad är arbetsgivaren skyldig att göra för att reda ut situationen?