En hybrid arbetsvardag ställer krav på ledarskapet

Dagens medarbetare har större digital kompetens än någonsin tidigare. Nu finns det en våg av "digital natives" som har vuxit upp med digitala plattformar och vill ut i arbetslivet. Detta ställer krav på dig som ledare. Har du den kompetens som krävs för att leda i en hybrid arbetsvardag?
Jimmy SeppäläWeb Editor
fredag 13 maj 2022
Lästid: 4 Minuter

– Dagens medarbetare har större digital kompetens än någonsin tidigare. Nu finns det en våg av "digital natives" som har vuxit upp med digitala plattformar och vill ut i arbetslivet. Många chefer upplever en press att nå samma digitala kompetensnivå som deras yngre medarbetare. Det skapar nya utmaningar för ledningen, säger Gard Rønning, country manager för Simployer Norge.

Ledarskap på hybridarbetsplatser

Rønning har sett hur hybridarbetsplatser har förändrat hur vi arbetar.

– Det är tydligt att arbetsdagen ser annorlunda ut beroende på om man är hemma eller på kontoret. Vi hör hela tiden om medarbetare som koncentrerar sig bättre och får större lugn och ro när de arbetar hemma. Samtidigt ser vi också att mer sociala arbetssätt fungerar bättre på själva arbetsplatsen som exempelvis "brainstorming". Detta kommer också att påverka chefernas arbetsdag eftersom det krävs mer planering och tätare uppföljning när man inte träffas vid kaffemaskinen.

Han berättar också om helt nya ledarskapsutmaningar i det hybrida arbetet.

– Eftersom många företag numera inte kräver fullständig närvaro på arbetsplatsen är det flera som pratar om vad man kan göra får att få anställda att vilja komma in till kontoret. Att man ens skulle behöva ha incitament för att ens komma in till arbetsplatsen var det ingen som tänkte på för två år sedan.

– Nu ser vi också värdet av social interaktion för att skapa, underhålla och förändra kulturen inom organisationen. Sedan måste man se till att de anställda trivs på arbetsplatsen och det kräver att arbetsgivaren är medveten om vilken roll den ska fylla. Man måste fundera på värdet av flexibla arbetsformer och hur man bäst leder medarbetare både på hemmakontoret och på arbetsplatsen.

Han upplevde själv stora utmaningar i samband med att utbilda nya medarbetare under pandemin.

– Jag tycker att det har varit för mycket fokus på medarbetarnas rätt till självbestämmande, och för lite fokus på att vara anställd i ett team. Digitala möten blir ofta formella och gör det svårare att ta de korta informella samtalen om hur man bäst löser en uppgift. Det gäller särskilt nyanställda, säger han.

Man måste bygga förtroende på digitala mötesplatser

Rønning poängterar att många bygger sitt ledarskap på förtroende och att digitala mötesplatser skapar utmaningar.

– Forskning visar att 80 procent av kommunikation sker genom kroppsspråk. Då blir det naturligtvis svårare att skapa förtroende när man bara ser ett ansikte på en skärm. När du möter människor digitalt missar du olika signaler och har färre möjligheter att se hur medarbetarna faktiskt mår. Den dagliga uppföljningen av anställda blir helt enkelt svårare på hemmakontoret.

Han menar att digitala mötesplatser ger mindre utrymme för sparring och möjlighet att följa upp medarbetarnas kompetens.

– Att sitta i samma rum och följa med i samtalen ger en möjlighet att upptäcka kompetensluckor för ledaren. Vi hör också om anställda som arbetar i andra länder som känner att de har en högre tröskel för att fråga om råd. Här i Skandinavien har vi en kultur där det uppmuntras att dela med sig av kunskap. I andra kulturer kan det ses som inkompetens att be om hjälp. Sådana kulturella skillnader blir också en faktor man bör vara medveten om när man ökar användningen av distansarbete, säger han.

Vänd på ansvaret för kompetensutveckling

Inför sådana utmaningar betonar Rønning vikten av att ge ledningen och HR tillgång till utbildningsplattformar online. Där ledarna har möjligheten att själva fylla sina kompetensluckor, och som även kan användas när man arbetar på distans.

– Idag måste alla företag inse behovet av kontinuerlig utbildning. Genom att erbjuda ett kursutbud med några hundra småkurser tillgodoser man ledarnas behov av relevant kompetens. Eftersom alla har olika behov utvecklar vi Learning Library som en kompetensplattform som omfattar många.

– Som chef har jag lett många arbetsledare, avdelningschefer och andra medarbetare med olika typer av ansvar. Dessa har uttryckt ett stort behov av att vilja kompetensutveckla sig, och det har då varit min uppgift att bedöma om det verkligen finns ett sådant behov. Men med Learning Library vänder vi på ansvaret för sin egen utveckling från chef till medarbetare. Det visar att ledningen tar kompetensutveckling på allvar.

Bibliotek med kurser som är anpassade efter individen

Med Simployer Learning Library kan företaget erbjuda ett brett utbud av kurser som kan anpassas till den enskilda medarbetaren, och som kan fungera som ett komplement till traditionella kurser.

– Genom att enkelt och smidigt få tillgång till kurser blir du som ledare bättre rustad för att hantera tuffa utmaningar och svåra situationer. Du upptäcker ett behov, och du kan direkt lösa det. Glöm tidskrävande heldagskurser där du bara får en liten del av den kunskapen du är ute efter, med Learning Library får du korta och effektiva kurser som ger dig kunskapen du behöver där och då.

– Traditionella kurser är dessutom dyrare. Med tillgång till ett digitalt kursbibliotek blir priset per kurs mycket mer förmånligt än om du skulle gå flera enskilda kurser. Vi är övertygade om att värdet av korta temaspecifika kurser kan ha en lika bra effekt som att spendera en heldag på ett dyrt konferenshotell.

– För att se till att kursbiblioteket innehåller relevanta och inspirerande kurser, kommer vi jobba tätt tillsammans med marknaden och våra kunder. Med Learning Library blir just ditt behov som ledare tillgodosett, avslutar Rønning.

Vad väntar du på?
Anmäl ditt intresse för Learning Library redan idag för att se till att du tar nästa steg mot ett bättre ledarskap i en hybrid arbetsvardag.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: