Har ni börjat förbereda verksamheten på den nya visselblåsarlagen?

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen ikraft. Vi svarar på de vanligaste frågorna om den nya visselblåsarlagen.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule tisdag 17 maj 2022
Lästid: 2 Minuter
Visselblåsarlagen - få koll på läget

Varför kommer det en ny visselblåsarlag?

I Sverige har vi haft en visselblåsarlag sedan 2017, som skyddar anställda och inhyrd personal som slår larm om missförhållanden. 2019 presenterades ett EU-direktiv om visselblåsning, direktivet är ett minimidirektiv och innebär att alla medlemsländer måste implementera lagstiftning som uppfyller direktivets krav. Den befintliga lagstiftningen i Sverige uppfyller inte kraven i direktivet, alltså behövdes ny lagstiftning.  Det som rapporteras ska vara missförhållanden av allmänintresse, det är alltså inte längre krav på straff i fängelseskalan för att någon ska ha möjlighet att rapportera. Den nya lagen heter Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och gäller för alla arbetsgivare från den 17 december.

Vad innebär skydd för personer som rapporterar om missförhållanden?

Arbetsgivaren får inte hindra eller försöka hindra rapportering, inte heller vidta repressalier mot en rapporterande person eller någon som bistår den rapporterande personen/är närstående. 

Vilka kan visselblåsa och ha rätt till skyddet enligt den nya lagstiftningen?

I den nya lagen är personkretsen utökad och fler omfattas av skyddet och kan därmed rapportera om missförhållanden. De som kan rapportera är: anställda, praktikanter, volontärer, egenföretagare som ansökt om eller utför uppdrag, aktieägare som står till förfogande eller utför arbete i verksamheten.

Alltså behöver arbetsgivaren säkerställa att kanalen för att visselblåsa och informationen om förfarandet är tillgänglig för alla som omfattas av lagen.

I den nya lagen finns krav på både information om hur man rapporterar internt och externt om missförhållanden och att inrätta interna rapporteringskanaler, för vilka gäller det?

Detta gäller om det är 50 eller fler anställda i verksamheten. Har en privat arbetsgivare 50–249 anställda ska de interna rapporteringskanalerna finnas på plats den 17/12 2023. Övriga verksamheter ska ha de interna kanalerna på plats den 17/7 2022. Kravet på lättillgänglig skriftlig information om hur man går tillväga för att rapportera internt eller externt gäller också för verksamheter med 50 anställda.

Kan arbetsgivare med färre än 50 anställda strunta i att inrätta rapporteringskanaler och att ha information om hur man rapporterar?

Ja, det finns inget lagkrav att inrätta interna rapporteringskanaler med färre än 50 anställda. Det kan dock vara bra att tänka på att man som arbetsgivare kan få ta del av viktig information och en chans att vidta åtgärder om det finns kanaler för att rapportera om missförhållanden. Det finns inga formkrav på hur interna rapporteringskanaler ska fungera om det är färre än 50 anställda.

Vad gäller för externa kanaler?

Utvalda myndigheter har fått i uppdrag att inrätta externa rapporteringskanaler inom sina respektive områden. Myndigheterna får ungefär samma krav som arbetsgivaren att ta emot rapport, utreda och lämna återkoppling.

Vill du läsa mer om visselblåsare?

Besök vår temasida om visselblåsare och få koll!

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: