Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-06-27
Förbättra inlärningsprocessen med hjälp av interaktiva spel - När vi läser en bok fastnar 10 procent av innehållet, när vi lyssnar till en föreläsare fastnar 20 procent och när vi kombinerar text, bild och ljud fastnar 30 procent. När vi får interagera i en inlärningsprocess fastar däremot nästan allt, nämligen hela 90 procent av kunskapen!
2018-06-27
Gamification – funkar det? - Vill du öka medarbetares engagemang, förändringsbenägenhet och samtidigt göra arbetet roligare? Det nya sättet heter gamification. Kanske frågar sig den kritiske redan nu om det verkligen är en metod som fungerar för att skapa engagemang, på riktigt?
2018-06-21
Gör rätt med löneavdragen! - Det är vanligt att anställda som har månadslön får denna för innevarande månad. Till exempel betalas lönen för juni ut i slutet av juni. Oftast korrigeras då löneavdrag på nästkommande månadslön, men det är inte alltid det går.
2018-06-20
Våga ta dig tid att leda! - Många chefer tycker att de spenderar för mycket tid på administration och på rollen som expert. Lyckligtvis kan digitaliseringen vara till god hjälp för att prioritera bättre, det skriver Mariann Karlsen, Account Manager på Infotjenester.
2018-06-13
Medarbetarna blev motorn när DigitalRoute ställde om - Vad är det viktigaste att tänka på när man ska ställa om sin verksamhet och slå sig in på nya marknader? Svar: att man ser till att ha medarbetarna med sig. Det gjorde DigitalRoute – som nu trycker gasen i botten. "Om ett par år är vi troligen ytterligare 100 anställda", säger Maja Samuelsson, HR-chef.
2018-06-11
Har ni koll på företagets hemligheter? - Det kan kosta företaget stora summor om de anställda lämnar ut företagshemligheter på ett felaktigt sätt. Vet de anställda i ert företag förresten om vad en företagshemlighet är?
2018-06-04
Ständigt förändrade kompetenskrav - Idag är en examen från unga år inte längre en garanti för att en individ ska kunna möta arbetslivets krav på kvalité, produktivitet och ständig utveckling. Det behövs därför strategier, strukturer och system för att skapa kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet.
2018-06-04
Vad gör man åt bristen på rätt arbetskraft? - Konkurrensen om kompetensen är hård på arbetsmarknaden idag och många företag och organisationer redovisar till och med brist på rätt arbetskraft. Men vad är ”rätt arbetskraft”? Vi reder i begreppen kunskaper, färdigheter och kompetenser för att se om vi kan få svar på frågan.
2018-05-29
Därför är lönespecifikationen viktig - Varje anställd bör spara sina lönespecifikationer. Detta bland annat för att kontrollera att de sammanlagda uppgivna ersättningarna och skatteavdragen stämmer överens med uppgifterna i kontrolluppgiften senare.
2018-05-21
Dags att ta psykisk ohälsa på allvar - Den tragiska händelsen med musikern Avicii samt den uppmärksammade dokumentären om hans liv har lett till att psykisk ohälsa nu är ordet på mångas läppar. Även om ingen vet exakt vad som har hänt, och det faktum att Aviciis livssituation var speciell, så känns känslan av stress och prestationskrav igen av många.
2018-05-11
Att leda generation X, Y och Z - Bob Dylan. AIDS-epidemin. Nelson Mandela. 9-11. Britney Spears. De är alla exempel på betydelsefulla ledare, artister och händelser som format olika generationer. Det faktum att generationer relaterar till olika socialt viktiga händelser och personer påvisar att de är, just olika, och därför kan behöva bemötas på skilda sätt i arbetslivet, eller?
2018-05-09
Konferensresan ansågs delvis vara en nöjesresa - För mycket nöjesinslag under en konferensresa kan leda till beskattning av de anställda. Det har kammarrätten åter slagit fast i en dom. I det aktuella fallet uppskattades att ca 2/3 av konferenskostnaderna utgjorde skattepliktiga förmåner på vilka arbetsgivaravgifter därför skulle betalas.
2018-04-19
Jobbar du med lön – gör rätt med personuppgifterna! - Alla som arbetar med lön hanterar en mängd olika personuppgifter. Det är viktigt att känna till vilka grundläggande regler som finns för att få behandla uppgifter om de anställda. Att behandla personuppgifter innebär både att samla in, registrera, sprida, lagra och ta bort uppgifter.
2018-04-16
Löneväxlingen lever, trots allt - Den 16:e maj 2018 fattade riksdagen beslut om att förmån av privat sjukvård ska bli skattepliktig. En av de vanligaste anledningarna att löneväxla försvinner därmed. Flera är dock kvar, och dessutom föreslås de nya reglerna gälla för betalningar efter halvårsskiftet. Än finns alltså skäl att löneväxla.
2018-04-09
En tillgänglig arbetsplats – vilka insatser är rimliga? - Ni har lagt ut en platsannons, två kvalificerade sökande har valts ut, men den ena sitter i rullstol. Som arbetsgivare har man ett ansvar att anpassa arbetsplatsen så att en arbetssökande med en funktionsnedsättning får samma förutsättningar att utföra arbetet som en person utan en sådan nedsättning. Men hur stora insatser behöver man göra?