Vad betyder inkludering på arbetsplatsen?

Tar ni tillvara på era medarbetares olika kompetenser? Jobbar ni strategiskt med inkludering och mångfald? Om inte, är det dags att göra det. I alla fall om ni vill öka innovationsförmågan.
Kristofer SandbergContent och PR-manager på Simployer
måndag 24 januari 2022
Lästid: 2 Minuter

Mångfald inom arbetslivet är ett område det just nu forskas flitigt inom. Flera studier och rapporter pekar på att företag med låg mångfald sannolikt även har lägre lönsamhet (McKinsey & Co, 2020, Diversity Wins). Detta medan företag med hög mångfald genererar cirka 40 procent högre intäkter, då mångfald ger en högre innovationstakt (Boston Consulting Group, 2017, The mix that matters).

Tyvärr ser läget bland svenska företag dyster ut. 

Chef.se hänvisar till en aktuell rapport där Sverige halkat efter rejält i arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering.

Vad är inkludering och mångfald konkret?

I grund och botten handlar mångfald och inkludering om att respektera varandras olikheter och bakgrunder. Många gånger krävs ett systematiskt arbetssätt för att inte förutfattade meningar ska stå i vägen för hur vi jobbar och fungerar på vår arbetsplats. Utöver den uppenbara rättviseproblematiken, riskerar man då även bromsa den potential som finns inom organisationen.

Vad är en inkluderande arbetsplats?

Att vara en inkluderade arbetsplats handlar om att lyfta fram och värdera olika perspektiv på ett rättvist sätt och säkerställa så ingens åsikt utesluts. Detta kan till exempel ske under möten eller andra processer. Men det finns givetvis många andra områden och situationer där det är viktigt att jobba klarsynt och systematiskt med inkludering och mångfald:

  • Lön: För att säkerställa att lönen är jämställd.
  • Arbetsvillkor: Så att samma regler och ramar gäller för alla.
  • Kompetens: Att man kartlagt och har medvetandegjort vilken kompetens som finns inom organisationen och att utvecklingsmöjligheterna är jämställda.
  • Rekrytering: Att rekryteringsprocessen sker på jämlika grunder.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Mitt Liv är en av Sveriges största konsulter inom mångfald och inkludering. Så här beskriver de skillnaden mellan begreppen:

"Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter och perspektiv representerade. Inkludering är det beteende vi utöver varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående. Vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde."

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: