Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2017-03-06
Medarbetarengagemang – viktigare än någonsin! - Medarbetarengagemang är en betydelsefull indikator på hur ett företag mår. Ju större delaktighet och ägarskap som personalen känner inför sina jobb, desto bättre blir engagemanget. En mycket viktig faktor för framtida utveckling och medarbetarnas stöd för förändringar!
2017-02-28
3:12-utredningen – så här tyckte remissinstanserna - Remisstiden för den s k 3:12-utredningen har gått ut och finansdepartementet har fått in ett stort antal svar från olika remissinstanser – några av de mer intressanta är Skatteverket och Svenskt Näringsliv. Organisationerna representerar vitt skilda intressen – vilket också återspeglas i deras respektive svar!
2017-02-21
Mångfald som affärsstrategi - Vår omvärld är i ständig förändring. Kunder byter både åsikter, vanor och beteenden. För att hänga med gäller det därför att förändras i samma riktning och förstå såväl medarbetares som kunders ständigt skiftande behov.
2017-02-21
Hantering av alkoholmissbruk bland anställda - Att brottas med frågor kring alkoholmissbruk bland anställda är vanligt förekommande på alla HR-avdelningar. Men när övergår egentligen ett riskbruk till missbruk? Var går gränsen för den personliga integriteten och vad har arbetsgivare för skyldighet att ta itu med sina misstankar?
2017-02-07
Nytt ledarskap i en ny värld - Ledarskapet har allt större betydelse för företagens utveckling. Många gånger sker dock ledarskapsutvecklingen efter gamla invanda mönster och utan vetenskaplig grund. För överlevnad krävs nya ledaregenskaper!
2017-02-06
Kollektiva spelregler – en introduktion - Simployer erbjuder sina kunder telefonservice dagligen, med möjlighet att både ringa och maila in frågor till kunniga experter inom bland annat lön och HR. Oavsett frågeställningens art är den inledande motfrågan ofta ”…har ni kollektivavtal…?”
2017-02-01
Vad kan HR lära från idrottens värld? - Problemorientering upptar en stor del av en HR-funktions vardag, och visst finns det många anledningar till att identifiera problem och lära av organisationens misstag. Men det problemorienterade perspektivet behöver kompletteras med sin motsats, ett fokus på lösningar och möjligheter – för att vi ska uppnå balans.
2017-01-24
Så prioriterar du rätt - Mailen fullkomligt rasar in i inkorgen, kalendern blir allt mer späckad och samtidigt ska man få tid över till såväl lång- som kortsiktiga projekt. Om allt på schemat verkligen ska hinnas med är det viktigt att prioritera rätt.
2017-01-23
Lär dig förhandla som ett proffs! - Förhandlingar i olika former är ett ständigt återkommande inslag i dagens arbetsliv, inte minst om du arbetar med HR-frågor. Du leder MBL-förhandlingar, diskuterar lön- och anställningsvillkor i samband med rekryteringar och kommer då och då överens om nya avtal med kunder och leverantörer. Vad kännetecknar egentligen en lyckad förhandling?
2017-01-18
Successionsordningen – så lockar vi nya ledare - Uppemot 40 procent av dagens chefer går i pension inom tio år. Samtidigt visar många undersökningar att det är färre och färre medarbetare som är villiga att kliva fram och ta på sig chefsuppdrag. Hur ska vi lösa problematiken kring ledarförsörjning i framtiden?
2017-01-17
Nya regler om visselblåsare - Otillbörlig konkurrens, vårdtagare som utsätts för vanvård, risker i arbetsmiljön eller allmänna medel som används på fel sätt. Det är bara några av omständigheterna som sedan årsskiftet omfattas av nya regler som ska underlätta för att missförhållanden inom företag, organisationer och myndigheter åtgärdas och kommer ut till allmänheten.
2017-01-12
Låt inte personalen jobba ihjäl sig! - Att för mycket jobb är dåligt för hälsan vet de flesta om. Men att för många arbetstimmar kan öka risken att dö i förtid med närmre 20 procent känner nog desto färre till.
2017-01-10
Nya digitala HR-tjänster kan revolutionera arbetslivet - Vi fortsätter här vår artikelserie med utgångspunkt i Deloittes världsomspännande undersökning om det ”mänskliga kapitalet” i arbetslivet. Denna gång har vi fokus på hur en digitalisering av HR kan revolutionera arbetslivet.
2017-01-09
Arbeta aktivt för att motverka diskriminering - Arbetsgivare måste nu bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt stödja arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen gällande samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.
2017-01-01
Nya regler ersätter PUL – hur hanterar ditt företag personuppgifter? - 2018 träder nya regler om behandling av personuppgifter i kraft, vilket ställer nya, högre krav på företagen. Redan nu kan det därför vara bra att gå igenom hur personuppgifter hanteras på just din arbetsplats.