Sommarjobbare – skatt eller inte skatt?

Sommarlovet närmar sig och med det säsongen för extrajobbande skolungdomar. Tänk på att den som tjänar max 24 237 kronor under året inte behöver betala någon skatt på sina inkomster, och arbetsgivaren slipper göra skatteavdrag.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
tisdag 4 juni 2024
Lästid: 2 Minuter

Att ta in sommarpersonal är många gånger nödvändigt när den ordinarie arbetsstyrkan går på semester. Extrajobbare ska ju självklart också ha lön, men beroende på hur mycket dessa kommer att tjäna under året kanske det inte behöver göras några skatteavdrag på ersättningarna.

Enligt huvudregeln går gränsen för när arbetsgivare ska dra skatt på utbetalda ersättningar till en anställd vid en sammanlagd ersättning på 1 000 kronor under året. Samma beloppsgräns gäller för när arbetsgivaravgifter ska betalas för personen.

För lön och skattepliktiga förmåner till studerande och skolungdomar gäller däremot särskilda regler. Om inte den sammanlagda inkomsten under hela året överstiger ett visst belopp behöver arbetsgivaren inte göra några skatteavdrag alls.

Anledningen är att grundavdraget gör att den skattepliktiga inkomsten blir noll kronor och att någon allmän pensionsavgift då inte heller tas ut.

Under 2024 går gränsen för när skatteavdrag inte behöver göras vid en sammanlagd inkomst på högst 24 237 kronor. Observera att gränsen för arbetsgivaravgifter fortfarande är 1 000 kronor för respektive arbetsgivare.

En krona kostar 1 700 kronor!

Om inkomsten överstiger 24 237 kronor måste den anställde betala allmän pensionsavgift. Denna uppgår till 7 procent av hela inkomsten.

För den som tjänar 24 238 kronor blir avgiften alltså – avrundat – 1 700 kronor (7 % x 24 238), medan någon avgift inte tas ut alls för den som tjänar 24 237 kronor.

En dyr krona med andra ord!

Intyg från den anställde

För att arbetsgivaren inte ska behöva göra några skatteavdrag måste den anställde intyga att den sammanlagda årsinkomsten inte blir högre än 24 237 kronor. Detta lämpligen genom det intyg som finns i Skatteverkets broschyr (SKV 430) ”Sommar- och extrajobb – Information till skolungdom och studerande”.

Den arbetsgivare som ändå är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan alltid be den anställde att lämna ett jämkningsbeslut från Skatteverket. Den anställde ansöker då på blankett SKV 4301 om ”jämkning för skolungdom och studerande”. Ansökan kan också göras på Skatteverkets webbplats via e-legitimation.

Även denna blankett finns i den aktuella broschyren från Skatteverket (SKV 430).

Samma blankett, SKV 4301, används vid ansökan om jämkning om den anställde kommer att tjäna mer än vad han eller hon intygade från början. Den används också vid en ny ansökan om jämkning om ett tidigare jämkningsbeslut har blivit fel av samma anledning.

När inkomsten passerar 24 237 kronor, och den anställde inte har lämnat något jämkningsbeslut, måste arbetsgivaren göra skatteavdrag på vanligt sätt, det vill säga enligt den vanliga skattetabellen.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: