Sommarjobbare – skatt eller inte skatt?

Sommarlovet närmar sig och med det säsongen för extrajobbande skolungdomar. Tänk på att den som tjänar max 20 430 kronor under året inte behöver betala någon skatt på sina inkomster, och arbetsgivaren slipper göra skatteavdrag.
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule den 23 maj 2022
Lästid: 2 Minuter

Att ta in sommarpersonal är många gånger nödvändigt när den ordinarie arbetsstyrkan går på semester. Extrajobbare ska ju självklart också ha lön, men beroende på hur mycket dessa kommer att tjäna under året kanske det inte behöver göras något skatteavdrag på ersättningarna.

Enligt huvudregeln går gränsen för när arbetsgivare ska dra skatt på utbetalda ersättningar till en anställd vid en sammanlagd ersättning på 1 000 kronor under året. Samma beloppsgräns gäller för när arbetsgivaravgifter ska betalas för personen.

För lön och skattepliktiga förmåner till studerande och skolungdomar gäller däremot särskilda regler. Om inte den sammanlagda inkomsten under hela året överstiger ett visst belopp behöver arbetsgivaren inte göra några skatteavdrag alls.

Anledningen är att grundavdraget gör att den skattepliktiga inkomsten blir noll kronor och att någon allmän pensionsavgift då inte heller tas ut.

Under 2022 går gränsen för när skatteavdrag inte behöver göras vid en sammanlagd inkomst på högst 20 430 kronor. Observera att gränsen för arbetsgivaravgifter fortfarande är 1 000 kronor för respektive arbetsgivare.

En krona kostar 1 400 kronor!

Om inkomsten överstiger 20 430 kronor måste den anställde betala allmän pensionsavgift. Denna uppgår till 7 procent av hela inkomsten.

För den som tjänar 20 431 kronor blir avgiften alltså – avrundat – 1 400 kronor (7 % x 20 431), medan någon avgift inte tas ut alls för den som tjänar 20 430 kronor.

En dyr krona med andra ord!

Intyg från den anställde

För att arbetsgivaren inte ska behöva göra några skatteavdrag måste den anställde intyga att den sammanlagda årsinkomsten inte blir högre än 20 430 kr. Detta lämpligen genom det intyg som finns i Skatteverkets broschyr (SKV 430) ”Sommar- och extrajobb – Information till skolungdom och studerande”.

Den arbetsgivare som ändå är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan alltid be den anställde att lämna ett jämkningsbeslut från Skatteverket. Den anställde ansöker då på blankett SKV 4301 om ”jämkning för skolungdom och studerande”. Ansökan kan också göras på Skatteverkets webbplats via e-legitimation.

Samma blankett, SKV 4301, används vid ansökan om jämkning om den anställde kommer att tjäna mer än vad han eller hon intygade från början. Den används också vid en ny ansökan om jämkning om ett tidigare jämkningsbeslut har blivit fel av samma anledning.

När inkomsten passerar 20 430 kronor, och den anställde inte har lämnat något jämkningsbeslut, måste arbetsgivaren göra skatteavdrag på vanligt sätt, det vill säga enligt den vanliga skattetabellen.

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 Dela sidan: