Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-09-10
Vad är ett samtycke enligt GDPR? - Arbetsgivare som vill följa reglerna i den nya dataskyddsförordningen har rätt att behandla personuppgifter om det följer av t ex lag och kollektivavtal. Dvs för att kunna fullgöra ett lagkrav eller ett avtal så måste personuppgiften behandlas. I de situationerna behövs inte ett samtycke.
2018-09-07
Ny webbplats ger information om svenska arbetsmarknaden - En ny sajt, workinginsweden.se, ger svar på frågor om villkor på den svenska arbetsmarknaden. Sajten riktar sig både till utländska arbetsgivare/arbetstagare/egenföretagare och svenska arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft.
2018-09-06
Brister i arbetsmiljö för chefer inom vården – förslag till arbetsgivare - Arbete under tidspress, hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare - det är verkligheten för många chefer inom vård och omsorg. Det framgår av Arbetsmiljöverkets treåriga tillsynsinsats. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.
2018-09-05
Skatt och avgifter på ersättningar till skolklasser och idrottsföreningar? - Företag som betalar ut ersättningar för olika tjänster till skolklasser och idrottsföreningar behöver i regel inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna. För att slippa göra detta krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda.
2018-09-03
Att vidareutveckla talangerna får dem att stanna - Konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden ökar år för år och det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att både lyckas anställa och behålla anställda. Vad gör då en arbetsgivare attraktiv i talangernas ögon? Jo, undersökningar visar gång på gång att medarbetare värderar möjligheten till personlig utveckling högt.
2018-09-03
Kompetensutveckla med 70-20-10-regeln - Kompetens kommer att vara den stora konkurrensfördelen i framtidens arbetsliv. De arbetsgivare som förstår detta och som arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling kommer framstå som de mest populära hos talangerna. Men hur kan man som arbetsgivare ständigt förse sin personal med ny kompetens? Tänk 70-20-10 och du har svaret.
2018-08-29
Teckningsoptioner kan inte vara personaloptioner - Skatteverket har i ett uttalande meddelat att en teckningsoption är ett värdepapper enligt inkomstlagen. Detta skapar problem när det gäller personaloptionsprogram.
2018-08-29
Längre föräldraledighet föreslås - Föräldraledigheten ska utökas med ytterligare en veckas ledighet per förälder och år. Det föreslår Socialdemokraterna inför årets val.
2018-08-28
Momsavdrag - allmänna regler för moderbolagsverksamhet - Avdragsrätten för moms förutsätter att bolaget bedriver en momsskyldig ekonomisk verksamhet. Det innebär bl.a. att ett moderbolag som är aktivt i förhållande till sina dotterbolag normalt har rätt till avdrag för moms. Medan ett moderbolag som är passivt i förhållande till sina dotterbolag inte har rätt till momsavdrag.
2018-08-28
Momsavdrag – allmänna regler - En av momssystemets grundläggande principer är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar. Avdragsrätten ska även kunna styrkas med en faktura.
2018-08-16
När krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal? - Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter hanteras korrekt i alla led. Ansvaret gäller alltså även om man anlitar underleverantörer. För att ha full kontroll över personuppgifterna krävs – i vissa situationer – att det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal.
2018-08-15
Hur ska e-posten GDPR-säkras? - En stor mängd personuppgifter hanteras dagligen i alla de mail som vi skickar, både internt i verksamheten och externt. Många arbetsgivare är osäkra på hur personuppgifter i e-post får hanteras med hänsyn till GDPR. Här går vi igenom vad man bör tänka på för att hantera e-post rätt.
2018-08-15
Får man spara kontaktuppgifter i Outlook? - Efter att den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft har många organisationer anpassat sina processer, arbetssätt och rutiner. Men vad som kanske missas är att de anställdas mailsystem och mobiltelefoner oftast innehåller kontaktuppgifter. Dessa ska också hanteras i enlighet med GDPR.
2018-08-14
Pulsade mätningar en del av Fortums nya mindset: ”Mycket mer här och nu” - När Fortum rullade ut sin ledarskapsfilosofi, ”Open Leadership”, blev pulsade mätningar och &frankly en viktig del av chefernas nya verktygslåda. "Eftersom allt är så dynamiskt, vårt sätt att jobba, våra medarbetare, så funkade det inte längre att mäta vartannat år. Därför valde vi att jobba pulsat", säger Ann Boije af Gennäs, Strategy Manager.
2018-07-30
Missa inte att ta fram en rehabiliteringsplan - Från och med den 1 juli 2018 ska arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan när en medarbetare förväntas vara sjuk längre än 60 dagar. Här går vi igenom vad reglerna innebär för dig som arbetsgivare.