Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-02-09
Hur digitalt mogen är din organisation? - Förändring. För vissa innebär det glädje och entusiasm och för andra rädsla och oro. Digital transformation handlar inte bara om att implementera nya digitala verktyg, det handlar om att förändra beteendemönstret i en hel organisation.
2018-02-08
GDPR – ny personuppgiftslag maj 2018 -
2018-02-08
Tio fällor att undvika i den digitala transformationen - Att genomgå digital transformation är inte alltid helt lätt och vägen dit är sällan spikrak, men för att undvika att hamna på villospår kan det vara bra att veta vilka fällor som bör undvikas.
2018-01-18
Så här blir du en attraktiv arbetsgivare (Employer Branding) - Vi står inför en demografisk utmaning i västvärlden. Samtidigt som befolkningen ökar blir vi allt färre i arbetsför ålder. Vi kan redan nu se en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal – de behöver arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke.
2018-01-17
Slut på jakten efter de rätta talangerna? - Dagens transparenta och digitala värld ställer nya krav på företag i jakten på att hitta de rätta talangerna. Det handlar inte längre om att leta efter de rätta talangerna, utmaningen är istället att lyckas få de rätta talangerna att söka sig till företaget.
2018-01-15
Hjälp! Måste HR kräva samtycke av alla anställda nu? - Det har väl knappast undgått någon att det är stora förändringar på gång avseende hanteringen av personuppgifter? Den 25 maj 2018 ersätts nuvarande personuppgiftslagen (PUL) av ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. HR-avdelningar runt om i Sverige vrider sig av oro. Vad kommer att krävas av oss framöver?
2018-01-15
Osäker på avdraget? – Gör ett öppet yrkande - Om man står inför en svårbedömd fråga eller är tveksam till om Skatteverket delar den uppfattning man själv har, är det lämpligt att lämna ett öppet yrkande i samband med att deklarationen lämnas in. Vad innebär då ett öppet yrkande? Hur utförlig behöver man vara och hur bör det lämnas in?
2018-01-15
När har du rätt att vara ledig från arbetet? - Barnen ska börja i skolan, du ska flytta in i en ny lägenhet, besöka tandläkaren eller delta på en begravning. Har du rätt att vara ledig från arbetet – och kommer du få löneavdrag? Kolla om du kan lagstiftningen!
2018-01-04
HR - Frigör tid med en webbaserad personalhandbok - Det finns mycket tid att spara när en verksamhet har bra verktyg som samlar information om de anställdas rättigheter och skyldigheter. Det framgår av en rapport från det amerikanska forsknings- och konsultföretaget Gartner. Trots det saknar fortfarande många verksamheter en bra lösning för sin personalinformation, det visar en undersökning gjord av Norstat, på uppdrag av Infotjenester.
2018-01-03
Personalhandbok – en del i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet - Ibland råder delade meningar om nyttan med en personalhandbok. Tveklöst har argumenten för en personalhandbok blivit större sedan föreskrifterna om det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har trätt i kraft. Tveklöst är också att en personalhandbok är lönsam, vilket borde innebära att alla företag skulle ha en.
2017-12-20
Flera nyheter inom sjukfrånvaroområdet - Nytt karensdagsavdrag och obligatoriska rehabiliteringsutredningar är några av de förslag som regeringen har presenterat i syfte att minska ohälsan i arbetslivet. Flera av dessa ändringar börjar gälla 2018.
2017-12-13
Försäljning av dotterbolag – när är momsen avdragsgill? - Äntligen – efter många års diskussioner och processer – får man numera avdrag för moms vid försäljning av dotterbolag. Det gäller kostnader som ett moderbolag tar på sig, t.ex. kostnader för konsulter, värderingar, advokater, due diligence med mera. Det kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i en dom i våras (den s.k. Sveaskogsdomen).
2017-12-08
Framtidens digitala HR - I Deloittes globala undersökning, 2017 Deloitte Global Human Capital Trends, listas digitaliseringen inom HR som en av de viktigaste HR-trenderna. Men vad innebär egentligen digitalisering av HR och vad får det för effekter?
2017-12-07
Mångfald och likabehandling – bara tomma löften? - Det talas ofta om ett aktivt arbete för likabehandling, integration och mångfald och länge har det varit en högt prioriterad fråga inom organisationer. Men undersökningar visar att det går långsamt framåt. Vi kan inte längre komma med tomma löften, vi måste börja agera och vi måste göra det på ett effektivt sätt!
2017-11-20
Rätt att vara ledig för värnpliktstjänstgöring - Under 2018 återinförs skyldigheten att genomföra värnpliktstjänstgöring. Arbetsgivare som har anställda som blir uttagna till att fullgöra grundutbildning med värnplikt är skyldiga att bevilja ledighet för detta.