Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2016-12-09
Glöm inte pauserna! - Som arbetsgivare måste man se till att personalen får möjlighet att ta både rast och paus under arbetsdagen. För vissa är det kanske självklart, till exempel genom att man lunchar med sina arbetskamrater eller passar på att göra ärenden, men många glömmer helt bort pauserna.
2016-12-05
Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden! - I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Det gäller därför att hushålla med dem och satsa på åtgärder som ger bra resultat på lång sikt.
2016-12-02
Nya HR-trenden; företag byggda på kompetenta och självständiga team - Deloittes världsomspännande undersökning om vilka trender som finns inom HR är väl validerad; 7000 svar från över 130 länder. Den visar att företagen lämnar den traditionella organisationsmodellen byggd på funktion för att ersätta den med självständiga team med alla kompetenser och yngre globala diversifierade ledare. En nödvändighet på grund av en allt snabbare utveckling och förändring.
2016-11-25
Medarbetarundersökning: Så får du "bra" svar - På en busshållsplats någonstans i Sverige iakttar jag i förbifarten två bekanta som möts. Stämningen läser jag av som aningen stel, samtalet lite forcerat och det upplevda avståndet dem emellan stort. Varje dag inträffar massor av liknande meningsutbyten. Vid kassan i matbutiken, på sociala tillställningar, på gymmet, ja överallt. Och arbetsplatsen är inte ett undantag. För hur bygger man en relation utan en löpande kommunikation?
2016-11-09
Viktigt med föräldravänlig arbetsplats - Enligt diskrimineringslagen måste alla arbetsgivare se till att anställda med barn kan förena arbetet med föräldraskapet. Med en föräldravänlig arbetsplats blir man dessutom en mer attraktiv arbetsgivare, och bättrar på möjligheterna att rekrytera de vassaste arbetstagarna.
2016-11-09
Effektiv kommunikation – nyckeln till framgång - Dagens arbetsliv präglas i hög utsträckning av samarbete mellan kollegor, kontakt med kunder och leverantörer samt informationsöverföring mellan enheter och organisationer. Förmågan att kommunicera effektivt blir därmed en viktig faktor för att lyckas på arbetsplatsen.
2016-11-02
Körjournal – nyckeln till inget eller nedsatt bilförmånsvärde - Använder du arbetsgivarens bil? Då riskerar du att bli förmånsbeskattad – om du inte har ordning på körjournalen. Vi reder ut vilka uppgifter som journalen måste innehålla.
2016-10-28
Det okända ROT-avdraget - Regeringen vill att RUT-avdraget från årsskiftet ska omfatta även reparation av vitvaror. Mindre känt är att det redan idag går att få ROT-avdrag för reparation av till exempel värmepumpar, pannor och liknande. Trots att ROT-avdrag bara medges 30 procent av arbetskostnaden, kan det alltså vara mer intressant än ett RUT-avdrag på 50 procent.
2016-09-29
Nya tjänster i RUT-avdraget - Ska du höströja på tomten? Missa inte RUT-avdraget i så fall. Sedan den 1 augusti 2016 gäller nämligen nya regler som bland annat ger avdrag för ett antal trädgårdsrelaterade tjänster.
2016-09-29
Komplettera fakturan och få avdrag för momsen - Om fakturan inte har med allt som momslagen kräver kan avdrag för moms vägras. Fakturan kan då kompletteras i efterhand så att avdrag medges. Det har EU-domstolen slagit fast.
2016-09-28
Aktivt arbete mot diskriminering – nya krav på arbetsgivarna - Vid årsskiftet börjar nya regler i diskrimineringslagen att gälla. För arbetsgivare innebär detta att de måste arbeta aktivt och förebyggande mot diskriminering i fler situationer än idag. Vidare ska arbetsgivare med minst tio anställda dokumentera sitt arbete med lönekartläggning varje år.
2016-09-05
De nya arbetsmiljöreglerna – en sammanfattning - Har du inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet enligt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö? Lugn, här kommer en sammanfattning på vad du som arbetsgivare måste göra.
2016-09-05
Nu kan viss golf bli skattefri - Golf har länge varit en av de ”förbjudna” sporterna i reglerna om skattefri motion och friskvård, men ett aktuellt fall kan bli en riktig hole-in-one för golfälskare. I ett förhandsbesked har Skatterättsnämnden nämligen kommit fram till att motionsbidraget får användas till vissa typer av golfspel.
2016-09-01
Vem ansvarar för arbetsmiljön? - Att personalen trivs och känner sig trygg är grundförutsättningar för en god arbetsmiljö. Det är alltid arbetsgivarens som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är hälsosam, men även medarbetarna har vissa skyldigheter.
2016-08-26
Du kan påverka momssatsen på e-böcker! - Idag är det hög moms (25 %) på e-böcker (inklusive tidningar och tidskrifter) liksom e-böcker som streamas eller laddas ned till mobiltelefon. Däremot är det bara 6 % moms på tryckta böcker.