Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2016-05-10
Varför flyttar folk till Portugal? - Nästan 500 svenskar flyttade till Portugal förra året, en ökning med drygt 600 procent sedan 2009. Klimatet i all ära – en inte alltför vågad förklaring till flyttrenden är de gynnsamma skattereglerna i landet. Men vad säger egentligen regelverket?
2016-04-29
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd - Regeringen föreslår ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov.
2016-04-29
Tre av tio tjänstemän saknar kunskap om tjänstepension - Tre av tio privatanställda tjänstemän känner inte till att tjänstepension ingår i kollektivavtalet – trots att det i snitt handlar om 2 900 kronor i månaden i pensionsavsättning. Det visar en ny undersökning från PTK.
2016-04-29
Ändringar i utstationeringsdirektivet skadar EU-handeln - EU-kommissionen har antagit förslag till ändringar i utstationeringsdirektivet. Förslaget har som mål att minska utländsk konkurrens genom att utländska företag ska tvingas betala högre löner än inhemska företag. Direktivet skadar handeln mellan länderna i EU, skriver Sverker Rudeberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på EU nivå på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.
2016-04-29
Förslag om ändrat utstationeringsdirektiv - Utstationeringsdirektivet ska ändras så att utstationerade arbetstagare omfattas av samma regler om lön och arbetsvillkor som värdlandets arbetstagare. Det har EU-kommissionen nyligen föreslagit.
2016-04-29
Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare - Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Därför remitteras i dag ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda, Växa-stöd, så att fler ska våga ta steget att anställa.
2016-04-29
Här finns jobben efter högskolan - Ingenjörer, IT, lärare och vårdyrken är säkra kort för den som vill satsa på en högskoleutbildning. Det visar Arbetsförmedlingens prognoser på fem och tio års sikt.
2016-04-25
Slut på utnyttjandet av visstidsanställningar - Från och med 1 maj 2016 blir det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra när nya LAS-regler träder ikraft.
2016-04-25
Hälsoväxling ska få stopp på sjukskrivningarna - Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift när anställda är sjukskrivna längre än 90 dagar. Avgiften ska uppgå till 25 procent av den anställdes sjukpenning.
2016-04-06
Nytt gränsvärde för kvartsdamm - Efter allvarlig kritik från flera forskare planerar Arbetsmiljöverket nu att radikalt sänka gränsvärdet för kvartsdamm från 0,1 mg per kubikmeter luft till den internationellt rekommenderade gränsen 0,05 mg.
2016-04-06
Regler om företagsbot ses över - Det är i dag ovanligt med åtal för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen. Det individuella straffansvaret har i stor utsträckning ersatts med företagsbot. Samtidigt som reglerna för företagsbot ändrades 2006 infördes en regel om åtalsprövning som begränsar möjligheten att åtala.
2016-04-06
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016. Föreskriften bör ses som ett komplement och förtydligande av krav som finns i arbetsmiljölagen och föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
2016-04-06
Mobil i sängen kan störa din sömn - De elektroniska skärmarnas blåa ljus, i grunden samma som i solljus, kan sänka nivån på sömnhormonet melatonin, det som får oss att bli sömniga och att sova bra. Detta menar forskaren Christian Benedict som tillsammans med sina kollegor studerar hur mycket det elektroniska blåljuset stör vår nattsömn.
2016-04-06
Ny standard för arbetsmiljö - En ny arbetsmiljöstandard, som ska ersätta OHSAS 18001, kommer enligt tidsplanen klubbas i slutet av 2016
2016-04-04
Jobba med lönen! - Svenskt Näringsliv har tagit fram ett webbaserat verktyg för att hantera lönebildningen i företaget som heter Jobba med lönen.