Tjänstevillkor för Simployers lärandeportal

Tjänstevillkor

 • Innehåll i tjänsten
  • Lärandeportalen (härefter benämnd tjänsten) ger dig tillgång till gratis material; bland annat artiklar, e-böcker, webinar, kurser och annat relevant innehåll. Du kommer även att få tillgång till de tjänster du har köpt av Simployer samt anpassade erbjudanden och annan uppföljning. Genom tjänsten kommer Simployer även att informera dig om relevant innehåll och relevanta tjänster, baserat på dina preferenser och vad du tidigare visat intresse för.

 • Integritetsskydd
  • Simployer kommer bara samla in och lagra information som är nödvändig för att leverera tjänsten. För mer information se Simployers integritetspolicy

 • Kommunikationskanaler
  • Tjänsten nyttjar följande kommunikationskanaler för att hålla dig uppdaterad om innehåll och ändringar i tjänsten:
   • E-post
   • Pushmeddelanden i app och webbläsare
   • SMS
   • Annonsering i annonsnätverk och sociala medier

  • Under dina preferenser kan du justera vilka kommunikationskanaler du föredrar. Vissa kommunikationskanaler kan vara integrerade i tjänsten på ett sådant sätt att de inte kan stängas av utan att tillgången till tjänsten helt blockeras. Detta framkommer tydligt i översikten över kommunikationskanaler.

 • Uppsägning
  • Du kan när som helst avsluta till tjänsten. Har du ingått avtal om andra tjänster hos Simployer påverkas inte dessa av en uppsägning av tjänsten. Vänligen uppmärksamma att en uppsägning innebär att din information/data kommer att raderas från portalen, inklusive kurshistorik, kursintyg, aktiverat innehåll osv.