Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal och tät dialog har blivit allt viktigare sedan coronapandemin, inte minst när många medarbetare arbetar hemifrån och vi inte är lika tillgängliga för varandra som förut. God struktur och digitala samtalsstöd är en grundförutsättning för att lyckas.

Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare. Här har vi samlat intressant innehåll som stöttar HR och ledare att utveckla både sig och sina medarbetare.

Simployer Dialog – öka kvaliteten på samtalen

Vi har under flera år levererat vår populära dialogmodul Simployer Dialog till större företag. HR-verktyget underlättar förberedelserna inför medarbetarsamtalen, men också under själva samtalet och vid uppföljningen.

Baserat på stor efterfrågan utvecklar vi nu även en ″plug and play″-version som är anpassad för små och medelstora företag. Här ingår både standardmallar med best practice. Verktyget gör det enkelt för både chefen och medarbetaren att förbereda sig och all dokumentation hanteras säkert och i enlighet med GDPR.

Läs mer om Simployer Dialog

Genom att digitalisera medarbetardialogen där chef och anställd reflekterade över prestation och utveckling var och en för sig som förberedelse innan samtalet, kunde själva dialogen fokuseras på utvalda delar vilket gav samtalet mer djup och värde. Verktyget skapar också mycket bättre förutsättningar att koppla tidigare samtals överenskommelser, mål och aktiviteter till dialogen.

Jag ser också stora fördelar att kunna knyta aktiviteter till individen som syftar till dennes personliga utveckling och mål.

Magnus Skytteberg, Styrkeledare
Räddningstjänsten Norrtälje kommun