Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal och tät dialog har blivit allt viktigare sedan coronapandemin, inte minst när många medarbetare arbetar hemifrån och vi inte är lika tillgängliga för varandra som förut. God struktur och digitala samtalsstöd är en grundförutsättning för att lyckas.

Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare. Här har vi samlat intressant innehåll som stöttar HR och ledare att utveckla både sig och sina medarbetare.

Så hanterar du frågor om lön i medarbetarsamtalet

Många arbetsgivare är nu i gång med att planera årets medarbetarsamtal. Med ökade levnadskostnader är också många arbetstagare spända inför den kommande löneförhandlingen. Men frågor om lön hör inte hemma i medarbetarsamtalet anser Simployers HR-expert.

Läs artikel

Tydligare process med digitaliserat medarbetarsamtal

Under årets första kvartal är det högsäsong för medarbetarsamtal. I en tidigare rapport från oss på Simployer kunde vi se att många verksamheter saknar en väl strukturerad process för alla delar ett medarbetarsamtal består av – från förberedelse till mål.

Läs artikel

Simployer Dialog – öka kvaliteten på samtalen

Vi har under flera år levererat vår populära dialogmodul Simployer Dialog till större företag. HR-verktyget underlättar förberedelserna inför medarbetarsamtalen, men också under själva samtalet och vid uppföljningen.

Verktyget gör det enkelt för både chefen och medarbetaren att förbereda sig och all dokumentation hanteras säkert och i enlighet med GDPR.

Läs mer om Simployer Dialog

Prata medarbetarsamtal med oss

Vill du få hjälp med hur du kan skapa få mer kvalitativa och bättre medarbetarsamtal med dina anställda?

Tveka inte att fylla i fomruläret så hjälper vi dig