"Vad kostar det när personal tappar motivation?"

Mät engagemang med &frankly

Vi pratar hårda fakta. Tjäna tid och spara pengar med rätt HR-kunskap. Insikter för att inte förlora viktig personal. Vad som kan minska slöseri med personalresurser. Snacka om att HR lönar sig.

Vad kostar det när en duktig teamplayer säger upp sig? Mot att tidigt byta team? Vad kostar det att sjukskriva en utfryst kollega? Mot att hinna ingripa i tid?

Prova Simployers verktyg för att mäta engagemang – det lönar sig.

Boka demo 

Se hur engagemang kan hjälpa dig

Fånga nuläget och bli mer proaktiv

Omgivningen förändras för varje minut och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur ditt team och din organisationen mår. Att snabbt kunna agera på nya förutsättningar är ett måste för att lyckas. Med Simployer &frankly kan du det.

Lär dig mer om vår engagemangsmodell

33% ökad produktivitet!

För att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behöver du förstå alla delar av din organisation. Med Simployer &frankly kan du kontinuerligt mäta hur medarbetarna upplever arbetsplatsen och få insikter i realtid för att kunna agera proaktivt. I organisationer med högt engagemang kan man se en ökning av produktiviteten med upp till 33%.

Läs mer

Engagemang borde vara lika viktigt som aktiekursen

Genom att kontinuerligt arbeta med engagemang kan du som chef och medarbetare skapa förändring i små steg, öka medarbetarnöjdhet och öka produktiviteten. Med Simployer &frankly kan du:

  • Arbeta strategiskt med förändring
  • Trigga beteenden som stärker er kultur och som ligger i linje med er vision och mål

Se användningsområden

Ta dagens bästa beslut och börja mät engagemang redan idag!

Får viktiga insikter och behåll dina talanger. Fyll i formuläret för att boka en demo med oss.

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.