Nya regler i LAS

Är du förberedd på den största förändringen någonsin inom arbetsrätt?

Håll utkik på denna sida! Snart kommer nya kurstillfällen.

 

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är att vänta inom några månader. Känner du dig osäker på vad som gäller?

Oroa dig inte, våra experter ser till att rusta dig för framtidens HR. Så spänn fast säkerhetsbältet för vårens viktigaste kurs där du får järnkoll på LAS-frågan. Välj själv om du vill delta digitalt eller onsite i Stockholm, Göteborg eller Malmö. We are ready for take off. Are you?

 

Jag vill boka min plats nu

Säg hej till Anna Schönfelder!

Inför kursen har vi intervjuat Anna Schönfelder, HR- och löneexpert på Simployer, som är en av föreläsarna.

Anna, vad får ni in för frågor från kunderna om LAS?

Vi börjar få många frågor om den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning” och hur den är tänkt att fungera. Många undra också vilken ny information som ska finnas med i ett anställningsavtal samt vad det nya tre-undantaget för turodningsreglerna innebär.  

Varför behöver du ha koll på de nya LAS-reglerna?

Det är den största förändringen i LAS på många år och det är viktigt att känna till de nya reglerna. Man kan t ex behöva anpassa anställningsavtal, ha koll på anställningstid för de som är anställda för visstid och på hur länge bemanningsanställda har arbetat i verksamheten. Det kan bli dyrt att göra fel.

Varför ska man delta på kursen?

För att bli uppdaterad om vad de nya reglerna innebär. Det är viktigt att fundera igenom hur den egna verksamheten påverkas av de nya reglerna.

Du kommer få lära dig:

 • Ändringar i Lagen om anställningsskydd med anledning av LAS-reformen  
 • Utökad informationsskyldighet vid anställning enligt EU:s arbetsvillkorsdirektiv 
 • Anställdas rätt till omställningsstöd och utbildning stärks

Kursen passar för:

 • Alla arbetsgivarrepresentanter inom HR och lön
 • Ledare och chefer
 • Uppsägning ska grunda sig på sakliga skäl istället för saklig grund  
 • Vid tvist om uppsägningens giltighet ska anställningen inte längre bestå under tvistetiden 
 • Avsteg från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist 
 • Ny tidsbegränsad anställningsform särskild visstidsanställning ersätter nuvarande allmän visstidsanställning 
 • Vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad (s.k. ”hyvling”) ska hänsyn tas till turordning och omställningstid  
 • Heltid blir norm 
 • Kundföretag ska i vissa fall erbjuda inhyrda uppdragstagare tillsvidareanställning eller ersättning 
 • Införandet av arbetsvillkorsdirektivet och vilken information som ska lämnas vid anställning 
 • Lagreglerad rätt till bisyssla 
 • Omställning- och kompetensstöd 
 • Omställningsstudiestöd 

Välj själv om du vill delta onsite eller digitalt!

Onsite-tillfällen:

Alla onsite-tillfällen har gått

Digitalt tillfällen:

Alla digitala tillfällen har gått

Föreläsare

Artikel: De nya LAS-reglerna är snart här – är du förberedd?

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är att vänta inom några månader. Hur ska du som arbetsgivare rusta dig inför framtiden? Vi ger dig svaret.

Spana in artikeln här!

Testa dina kunskaper!

Med alla förändringar som sker är det viktigt att just du har koll på vad som gäller. Vi har varit extra finurliga och satt ihop ett quiz som ska hjälpa dig att börja få koll.

Jag vill ta quizzet!