En hälsosam arbetsplats – vad förväntas du göra?

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Det handlar om att skapa en god och säker arbetsplats där de anställda mår bra och utvecklas. Många är dock osäkra på hur det ska gå till i praktiken; vad förväntas man faktiskt göra?
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule den 10 februari 2020
Lästid: 2 Minuter

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social miljö (AFS 2015:4) förtydligas arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Bestämmelserna kan ses som en modell för hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas. För att få en god psykosocial arbetsmiljö ska arbetsgivaren undersöka och förebygga risker inom tre områden: arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Arbeta för en hälsosam arbetsbelastning

Allt för hög arbetsbelastning under lång tid kan leda till ohälsa. Du ska därför se till att de anställda har en rimlig arbetsbelastning. Har en anställd för hög arbetsbelastning eller om det obalans mellan krav och resurser kan arbetsgivaren minska arbetsmängden, se över möjligheten till återhämtning eller omprioritera arbetet.

De anställda ska veta vilka krav och förväntningar som ställs på dem i arbetet och till vem man kan vända sig för att få stöd.

Arbetstid ska förläggas så att den inte leder till ohälsa hos de anställda. För dig som arbetsgivare innebär det till exempel att följa upp övertidsuttag, se över hur kontakt tas utanför arbetstid samt att undvika delade eller långa arbetspass. Bestämmelserna kompletterar arbetstidslagens regler.

Policy och rutiner mot kränkande särbehandling

Det är viktigt att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Det ska även finnas rutiner för vad som händer om kränkande särbehandling uppstår på arbetsplatsen, hur en utredning går till och hur den som är drabbad får hjälp.

Chefer ska ha kunskap

Chefer och arbetsledare ska ha kunskap i hur man arbetar förebyggande för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivare ska se till att chefer får relevant utbildning i området, har en rimlig arbetsbelastning och att det finns stöd även för chefer.

Arbeta systematiskt!

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska ske systematiskt. Det ska alltså kopplas samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att löpande undersöka, utvärdera, åtgärda och följa upp verksamheten för att förebygga risker och ohälsa.

Genom att arbeta med både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt med det systematiska arbetsmiljöarbetet har ni i teorin verktygen ni behöver för att arbeta för en hälsosam arbetsplats! Nu gäller det bara att göra arbetet i praktiken.

Vill du få stöd i HR-arbetet?

I Servicepaket HR har vi fokus på operativ, praktisk HR. Vi hjälper dig med arbetsrättsliga regler och praktiska regler vid t ex rekrytering, anställning och arbetsmiljö och håller dig uppdaterad med de senaste nyheterna på området. Få tillgång till Servicepaket HR

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 

Dela sidan: LinkedIn twitter