Klimatstrejk – inte samma som arbetsrättslig strejk

Rörelsen #FridaysForFuture med Greta Thunberg i spetsen är större än någonsin och världen över klimatstrejkar många människor. Uttrycket strejk används på olika sätt och kan skapa förvirring. Det kan vara viktigt att veta skillnaden mellan strejk i arbetsrättslig mening och strejk i andra sammanhang.
schedule den 2 oktober 2019

Strejk inom arbetsrätten

Parterna på arbetsmarknaden kan vidta olika former av stridsåtgärder. Dessa brukar användas som påtryckningsmedel i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, t ex i samband med förhandlingar om nya avtal.

Arbetsgivare kan t ex lockouta de anställda, dvs personalen får inte tillträde till sina arbetsplatser och kan inte utföra sitt arbete.

Fackföreningar och deras medlemmar kan t ex gå ut i strejk, dvs de anställda infinner sig inte till sitt arbete och vill under denna period inte utföra sitt arbete.

Det finns regler både i lagstiftning och kollektivavtal hur stridsåtgärderna ska gå till. Om en fackförening vill ta ut medlemmar i strejk måste beslut fattas inom organisationen enligt dess stadgar. Fackföreningen måste sedan varsla motparten en vecka i förväg att man har för avsikt att ta ut medlemmar i strejk och vilka företag som är berörda.

De anställda som strejkar kan då få ut ersättning från fackföreningens strejkkassa. Arbetsgivaren gör fullt löneavdrag för alla frånvarotimmar.

Politisk strejk

Det är ytterst sällan som fackföreningar strejkar när det gäller allmänna politiska påtryckningar. Som ett exempel kan nämnas 1980 då strejken handlade om att regimen i Chile kränkte grundläggande fackliga och politiska rättigheter.

När det gäller klimatstrejk har inget fackförbund varslat om strejk eller uppmuntrat sina medlemmar att strejka från sina arbeten. Skälet till detta är att man inte uppfattar frågan som en konflikt mellan arbetsmarknadens parter och inte vill använda strejkvapnet till allmänna politiska påtryckningar.

Egen strejk

Som anställd kan man tycka att man skulle kunna strejka i en så här pass viktig fråga. Skulle en anställd utebli från arbetsplatsen utan godkännande kan det bli tal om olovlig frånvaro och i slutändan kunna vara grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Beviljad ledighet för strejk

Som arbetsgivare kan man se välvilligt på anställdas engagemang i klimatfrågan. Om en anställd begär ledighet för att kunna delta i en demonstration kan denna självfallet beviljas. Ledigheten kan vara t ex semester, kompledighet och obetald tjänstledighet. Det kan även vara så att arbetstagaren har fri förläggning av sin arbetstid. Ett annat alternativ är att arbetsgivaren beviljar permission, dvs ledighet utan löneavdrag.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter