Så förbereder du verksamheten på coronaviruset

Kan anställda neka att resa till områden med coronasmitta, och hur förhåller du dig till anställda som kommer tillbaka från sådana områden? Här är några punkter du som arbetsgivare bör fundera på i samband med att coronaviruset får större spridning i världen.
schedule den 27 februari 2020
Lästid: 2 Minuter

Coronaviruset brer ut sig och nu pratar man mer om när och inte om viruset kommer på riktigt till Sverige – två fall är redan kända.

I Sverige är viruset klassat som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att myndigheter och sjukvård med flera har stärkt sin beredskap och kan vidta relevanta åtgärder om smittorisken skulle öka.

Som arbetsgivare finns fog att fundera kring hur du ska hantera olika situationer med anledning av viruset. Aktuella frågor kan exempelvis vara hur du hanterar tjänsteresor och hur du minskar risken för smitta på arbetsplatsen.

Hur jobbar du med smittoreduktion?

Det kan kännas löjligt att påminna om vikten av att tvätta händerna – vi är ju alla vuxna människor – men det kan åtminstone vara en bra idé att se över tillgången till handtvätt på kontoret och att erbjuda desinfektion vid behov. Att hålla lite avstånd till kollegor när man är hostig eller har luftvägsinfektion, eller att hosta i armvecket, är också nyttiga tips för att undvika spridning av s k ”droppsmitta”.

Även om handtvätt och bra rutiner kring hostning är viktigt så finns det fler åtgärder att arbeta med kring smittoreduktion, som möjlighet till distansarbete, hemmakontor eller eget rum på arbetsplatsen. Detta är frågor som kan vara känsliga – hur hanterar du till exempel en anställd som har nedsatt immunförsvar, kanske på grund av sjukdom, och därför bör sitta i eget rum men inte vill behöva ge en förklaring på varför?

Ska tjänsteresor genomföras eller ej?

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till vissa provinser i Kina. När UD avråder från resor ska det ses som en signal om att det är ett allvarligt säkerhetsläge och att du noga bör tänka över ett beslut att resa. I dagsläget (februari 2020) avråder UD från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. De avråder också från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Som arbetsgivare bör du följa UD:s råd och se över vilka tjänsteresor som måste genomföras och vilka som kan ställas in eller genomföras på annat sätt – kanske digitalt?

Hemkarantän för återvändande?

När en anställd återvänder från en Kinaresa – både tjänsteresa eller privat resa – kan det finnas en förhöjd smittorisk under inkubationstiden. För coronaviruset beräknas den vara mellan 2–14 dagar. Många arbetsgivare har erbjudit anställda som nyss återvänt från en resa att arbeta hemifrån under två veckor, s k hemkarantän. 

Uppmana till hemmajobb?

För att minimera smittorisken på arbetsplatsen kan man uppmana anställda till att jobba hemifrån. Men det är inte alltid anställda vill sitta hemma och jobba. Kanske är hemmamiljön inte lämplig? Eller så kan anställda inte jobba hemifrån, på grund av jobbets karaktär.

Innan du går ut med en generell uppmaning till dina anställda att jobba hemifrån bör du fundera över hur detta kan tas emot och vilka frågor som kan uppstå. 

Se till att följa utvecklingen!

Om du har anställda som reser i tjänsten är det viktigt att följa utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som finns. Här finns några länkar som du kan ta hjälp av.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter