Ledarskap, förändringsarbete och omvärldsbevakning – hur blir vi mindre stela och trögrörliga?

Stora, och dessutom snabba och ständiga, förändringar i omvärlden kräver en flexibel organisation. Men hur skapar man en verksamhet som är bra på att ställa om, och ställa om konstant? Föreläsaren Jerker Lundberg förklarar varför ett tydligt fokus på förändringsledning och affärsmodell är viktiga komponenter samt varför HR får en ännu viktigare roll i framtiden.
Jimmy Seppälä, Web Editor
schedule den 21 oktober 2021
Lästid: 2 Minuter

Du har hört det förut. Megatrender, såsom digitalisering och klimatförändringar, ställer både teknik, beteende och affärsmodeller på ända. Den dåliga nyheten är att organisationer som är stela och trögrörliga kommer att få det svårt. Den goda nyheten å andra sidan är att det finns många verktyg och metoder som man som ledare kan använda för att skapa en flexibel verksamhet.

Kontinuerligt arbete med omvärldsbevakning

- Att vara snabbfotad och flexibel kräver att man vet vad man håller på med. Att man har en struktur dels för sin omvärldsbevakning så att man hela tiden får tidig förvarning om vad som håller på att hända, dels metoder för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna.

Det säger Jerker Lundberg, digital förändringsledare och som var ansvarig för kursen ”Ta kontroll över förändringsbehoven” som han höll här på Simployer tidigare i oktober.

- Det finns många modeller för omvärldsbevakning, men det viktigaste är inte vilken man väljer utan att man jobbar med det kontinuerligt, men eftersom förändringar sker hela tiden behöver man som ledare hitta ett eget sätt för verksamheten att på ett naturligt och kontinuerligt vis ha koll på relevanta trender.

Förändring sker fortare

För de stora trenderna och de allestädes närvarande små och mindre förändringar de gör upphov till gör att osäkerheten ökar och att förändring hela tiden går fortare och fortare.

- Man måste se det här skeendet, och man måste förstå hur det kommer att påverka den egna verksamheten. Det handlar om att skaffa sig ett utifrån- och-in-perspektiv, och att man faktiskt tar sig tid att titta på det. Många chefer och ledare är så upptagna med det dagliga, men det viktigaste i omvärldsbevakning är att ta sig tiden att lyfta blicken.

Hela organisationen måste vara anpassningsbar

Men det räcker inte att ledaren har koll, är anpassningsbar och flexibel, utan det är något som måste föras över på hela organisationen.

- För att nå dit måste man bland annat jobba med sin förändringsledning och ha ett aktivt ledarskap. Dessutom kommer HR att få en viktigare roll eftersom det handlar om att få människor att förändra beteenden samtidigt som kompetens blir allt viktigare som en strategisk tillgång.

En annan viktig aspekt för att snabbare kunna hantera förändringsbehov är att ha en väl beskriven verksamhetsarkitektur.

- När jag håller kurs brukar jag också lyfta ett verktyg som kallas för affärsmodellscanvas som är bra eftersom det ger dig och mig som ledare möjlighet att visualisera hur verksamheten ser ut.

Och med den bilden framför sig blir det tydligt vilka behov av förflyttningar som finns.

- Om man bryter ner affärsmodellen i två delar, en som fokuserar på kunder och deras behov samt en som fokuserar på verksamhetsförmågor, får man en bra bild över vilka verksamheten är till för och vad verksamheten behöver ha för kompetenser, resurser med mera för att uppfylla deras behov. Gör man dessutom den här övningen för både dagsläget och för ett par år fram i tiden får man en tydligare bild över vilken förändring som är nödvändig samt hur man kan tänka kring prioriteringar.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter