Morgondagens arbetskraft ställer krav på employer branding

Inom 10 år försvinner generationen av Baby boomers från arbetsmarknaden och in kommer Gen Z. Detta sätter helt nya krav på hur du får människor att uppfatta ditt arbetsgivarvarumärke, ditt så kallade employer brand. Men hur blir du en attraktiv arbetsgivare för morgondagens arbetskraft?
Josefine JohanssonContent Manager
den 3 november 2022
Lästid: 2 Minuter

Vad är employer branding?
Employer Branding är ett ett sätt att påverka hur människor uppfattar ditt arbetsgivarvarumärke. Ert Employer Brand speglar hur potentiella, nuvarande och tidigare anställda uppfattar dig som arbetsgivare. Med andra ord vad du som arbetsgivare har för rykte, vare sig du vill det eller inte.

Digital närvaro är viktigt

Att ha en digital närvaro och finnas på sociala medier är A och O om du vill nå Millenials och Gen Z. Allt ett företag publicerar på digitala kanaler påverkar kandidaters uppfattning och val om hurvida de bör söka sig dit eller inte. Oftast krävs det bara några sekunder inne på en hemsida för att bilda sig en uppfattning om arbetsgivaren samtidigt som konkurrenterna bara är ett ”klick” bort. Att synas, nätverka och vara aktiv på flera olika sociala kanaler har därför blivit viktigare än någonsin. Arbetet med att locka rätt kandidater har kommit att bli minst lika viktigt som arbetet med marknadsföring mot potentiella kunder. Att använda sig av digitala verktyg på olika sociala kanaler är ett effektivt sätt att synas och att uppfattas som attraktiv på arbetsmarknaden och en självklarhet om du vill bygga upp ditt arbetsgivarvarumärke.

Ambassadörer + sociala medier = sant

Ambassadörer är personer som talar väl om sin arbetsplats och människorna som jobbar där, som visar engagemang och intresse för att delta och bidra till företagets utveckling. De skapar och sprider innehåll om företaget för att de är stolta över sin arbetsplats och rekommenderar gärna företaget till andra. Denna typ av marknadsföring på sociala medier stärker inte bara företagets varumärke utan också medarbetarens personliga varumärke. Enligt amerikanska studier (Källa: Edelman Trust Barometer, 2017) är dessutom trovärdigheten åtta gånger högre om en anställd sprider ett positivt budskap än om företaget gör det via sina egna kanaler.

5 tips på hur ni börjar jobba med er employer branding

Förstå verksamhetens mål och behov – De långsiktiga verksamhetsmålen bör stå i fokus när ni utvecklar er employer branding-strategi så att ni förstår vilka kritiska kompetenser ni behöver få in i organisationen för att nå de övergripande målen.

Identifiera de viktigaste målgrupperna – Bestäm hur mycket tid och resurser som behöver läggas på befintliga medarbetare kontra framtida. Försök förstå vad målgrupperna tycker är viktigt och attraktivt hos en arbetsgivare och hur de uppfattar arbetsgivarens varumärke idag. Ju större förståelse som finns för målgruppen desto effektivare blir kommunikationen.

Presentera ett Employer Value Proposition (EVP) – Ett EVP är en unik uppsättning av erbjudanden, associationer och uppfattningar som en arbetsgivare vill förknippas med för att attrahera rätt talanger. Arbetsgivarens unika EVP bör vara grunden för all intern och extern kommunikation med talanger. Att optimera ett EVP betyder att man säkerställer att det innehåller ett erbjudande som är attraktivt och trovärdigt samt som särskiljer arbetsgivaren från konkurrenter.

Formulera mål och följ upp dem – Försök hitta sätt att mäta effekten av employer branding-arbetet genom att välja rätt nyckeltal (KPI:er) som t ex mäter en arbetsgivares attraktivitet. När målen nås vet man att organisationens arbetsgivarvarumärke ligger i linje med verksamhetens långsiktiga mål.

Genomför aktiviteter – När arbetsgivaren har en tydlig bild av sitt arbetsgivarvarumärke är det dags att börja kommunicera ut det. Utarbeta kommunikationsstrategier som tilltalar målgruppen och genomför aktiviteter enligt fastställd plan.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: