Så kan du skapa arbetsglädje i coronatider

Motiverade och engagerade medarbetare krävs för att en verksamhet ska bli och förbli riktigt lönsam. Men hur skapar man arbetsglädje i organisationen i den speciella situation som vi befinner oss i just nu – med många som arbetar hemifrån, är korttidspermitterade eller just har kommit tillbaka efter en lång period av isolering?
Lena WepplingerHead of Content and Experts Sweden
tisdag 23 mars 2021
Lästid: 2 Minuter

Inre motivation och passion

Arbetsglädje och engagemang för jobbet handlar om att känna en inre motivation för sitt arbete. Den främjas av att medarbetarna får användning för sina kunskaper och färdigheter, att de får vara en del av beslutsfattandet och har utvecklande arbetsuppgifter. Oavsett om arbetet sker på distans eller på plats är det viktigt att ledningen stöttar, inspirerar och lyssnar för att medarbetarna ska känna att deras insatser spelar roll.

Håll glöden vid liv

Ledningens arbete och satsningar på arbetsmiljöfrågor påverkar medarbetarnas motivation positivt. Prioriterar man dessa frågor ökar engagemanget, och de som redan brinner för jobbet behåller lättare drivkraften. Just nu gäller det att inte glömma bort dem som arbetar hemma. Det finns enkla lösningar som att buda hem kontorsstolen för bättre ergonomi eller erbjuda extra friskvård för stela ryggar och nackar. Små åtgärder som får medarbetaren att känna att arbetsmiljön är prioriterad, även när de arbetar på distans.

Trygga medarbetare är effektiva medarbetare

En viktig komponent för medarbetarnas arbetsglädje är att de känner sig trygga i sina roller och på arbetsplatsen. Då vågar de mer och bidrar med ökad kreativitet och fler initiativ. Tryggheten leder också till bättre prestation och en ökad vilja att ta på sig uppgifter utanför sina vanliga arbetsområden. I dessa tider när coronasituationen gör att det råder stor osäkerhet på såväl arbetsmarknad som i omvärlden är det extra viktigt att cheferna är närvarande ledare som inger trygghet hos medarbetarna.

För nyanställda kollegor spelar onboardingen en viktig roll för motivationen, tryggheten och arbetsglädjen på den nya arbetsplatsen.

Arbetsglädje ger bättre lönsamhet

Arbetsglädje och trygga medarbetare främjar också innovationen, effektiviteten och kreativiteten. Det minskar sjukfrånvaron och antalet uppsägningar, vilket leder till bättre resultat för hela verksamheten. Engagemanget för att göra kunderna nöjda ökar, vilket gör att dessa kommer tillbaka och fler medarbetare känner stolthet över det dagliga arbetet. Det blir en positiv spiral.

Arbetsglädjen går i vågor

Arbetsglädjen och engagemanget pendlar i alla organisationer – det är helt normalt. Även i organisationer med ett grundläggande driv blir påfrestningarna i tider som dessa extra stora. Det kan leda till mindre engagerade medarbetare samtidigt som många är sjuka eftersom kraven på att stanna hemma från jobbet vid minsta sjukdomssymptom är högre.

Men finns det en grundtrygghet hos medarbetarna där de under mer normala omständigheter känner passion för sitt jobb och tillhörighet, är det lättare för ledningen att vända det minskade engagemanget och oron över situationen så att de hittar tillbaka till arbetsglädjen igen.

Som ledare är det också viktigt att vara uppmärksam på medarbetare som driver sig själva för hårt, även om de inte fysiskt befinner sig på arbetsplatsen. Den som känner stor passion för sitt arbete kan ha svårt att känna varningssignaler som tyder på utbrändhet och stress, särskilt nu under coronasituationen då många samtidigt känner sig pressade av den osäkerheten som råder.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: