Säker HR Masterdata

«I dag pratar alla om HR Masterdata. De senaste åren har vi sett ett tydligt skifte där lönesystemet inte längre är master för personuppgifterna, den rollen tas över av HR-systemet»  

Aud Brouwer, HRM Suite Manager på Simployer 

 


Vad är masterdata? 

Masterdata utgör företagets mest värdefulla och verksamhetskritiska data. Den delas ofta med många användare och system över hela företaget, eftersom den innehåller information som är nödvändig för att kunna utföra olika arbetsprocesser i organisationen. Ibland kan den också behöva delas med externa parter.

 


Vad är HR-masterdata?

Masterdata inom HR-området är nyckeldata som är knuten till personer, anställningar, befattningar, organisationer, roller och grupper. HR-masterdata utgör navet i dagens digitala personalsystem.

En korrekt och säker källa till HR-masterdata är helt avgörande för effektiva HR-processer. HR-masterdata garanterar också kvaliteten i verksamhetens beslutsunderlag. När de anställdas personuppgifter ligger i HR-systemet och det fungerar som master, kan uppgifterna bara läggas in och ändras här. Man slipper då att en medarbetares uppgifter läggs in i system flera gånger, med risk för felregistrering.

 
Masterdata gör att ett företag kan tillgodogöra sig de fördelar som ett brett HR-system ofta erbjuder. -Annars skulle inte frånvaro- och tidsregistrering eller medarbetarsamtal och kompetensutveckling kunna kopplas till rätt person.   

 

Säker HR-masterdata


Simployer HRM-system vilar på en säker och modern HR-masterdatamodell. Där dataintegritet är nyckelordet. Det vill säga en hög säkerhet för att informationen lagras säkert, att den utbyts under strikt identitetskontroll och åtkomsthantering samt att uppgifterna inte ändras, förloras eller förstörs på något obehörigt sätt.

HR och IT sitter i samma båt!

Vi förstår att ett gemensamt webinar för HR och IT kan upplevas som en ovanlig kombination, men när det gäller HR masterdata har båda funktioner gemensamma mål om dataintegritet och effektivisering och är beroende av ett bra samarbete för att lyckas.

Ta med din kollega och se webinar när det passar er!  

Längd: 45 min

Kostnad: Gratis

Registrera dig här

Webinar: HR Masterdata - koll på läget!

Missade du vårt livesända webinar? Inga problem, du kan enkelt registrera dig och se det när det passar!

I webinaret ger vi dig:

 • En konkret kunskapsorientering om ämnet
  Varför det är viktigt och vad det innebär för dig och din organisation
 • Konkreta initiativ för starta ett internt arbete
 • Förklaringen till varför HR-Masterdata även är centralt för andra funktioner som IT och ekonomi
  Webinaret är inspelat och du kan se på det när du vill!

Längd:  40 min
Pris:  Gratis

Registrera dig här

Gratis e-bok: En praktisk introduktion till HR-masterdata

 

Det pratas en del om HR masterdata just nu och vi får kontinuerligt frågor på temat. Många verksamheter upplever, särskilt under den senaste tidens coronasituation, ett ökad behov av att ha kontroll på persondata, GDPR och datasäkerhet.

Vi har därför skapat en e-bok som ger en bra översyn och insikt i ämnet.

Ladda ner E-boken

Därför är HR masterdata särskilt viktigt i oförutsägbara tider!

Övergripande

 • Ökad digitalisering leder till effektivisering - det sparar och frigör tid till sådant som är strategiskt viktigt.
 • Ökad digitalisering minskar kostnader - det blir extra viktigt att satsa på digitalisering i ekonomisk tuffare tider.

 Personalregister

 • I kaotiska och krävande tider är det viktigt att hela tiden ha en uppdaterad översikt över sina medarbetare och deras anhöriga.
 • Medarbetare kan själva uppdatera sin information, utan att ta chefer eller HR:s tid i anspråk.
 • Trygg lagring av persondata i enlighet med GDPR måste säkerställas. Läs mer om hur Simployer hjälper er att följa lagstiftningen.  

Dokumentarkiv

 • Anställda kan enkelt hitta sina personliga dokument. I dessa tider vill, exempelvis många som är i korttidsarbete ha enkel tillgång till sitt anställningsavtal. De vill se över sin privatekonomi och behöver anställningsavtalet som underlag.
 • Anställda behöver vare sig ta HR:s eller ledares tid och kapacitet i anspråk för att leta efter dokument och historik. De kan enkelt hitta information själva.

 

Vad är Simployer HRM?

 

Simployer HRM-system gör det enklare att vara en god arbetsgivare så att du kan lägga mer tid på att skapa värde för, och utveckla din kärnverksamhet.

Vårt flexibla och modulbaserade HRM-system digitaliserar, effektiviserar och säkerställer interna rutiner och processer mellan medarbetare, ledare och HR. Praktiska verktyg ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten. 

Läs mer här


Moduler som utgör grunden för HR och HR Masterdata


Personalregister

Grundstenen i HRM-systemet som samlar, strukturerar och säkrar känslig information om medarbetarna.

Dokumentarkiv

Digitaliserad personalmapp helt i enlighet med GDPR.

Organisation

Säker översikt över struktur och rapportering i organisationen. 
Vill du veta mer om HR masterdata? Vad det skulle innebära för dig och din organisation? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Hittar du inte ditt företag? klicka här

Vänligen, lämna inga personuppgifter här