Knowit väcker engagemang på distans

Med 28 av 32 medarbetare stationerade ute hos kund är det svårt att spontanprata. Samtidigt är konkurrensen stenhård om den IT-kompetens som Knowits konsulter besitter. Så hur får de medarbetarna att stanna, utan att ses till vardags?
fredag 12 november 2021
Lästid: 1 Minut

På Knowits regionkontor i södra Norge jobbar HR aktivt med att ha koll på hur konsulterna mår och se till att de känner sig som en del av företaget. En utmaning när majoriteten av dem sitter ute hos kund och konkurrenterna sliter i dem.

– Det funkar inte att gissa hur medarbetarna mår och vad de tycker, jag behöver fakta och det får jag genom att göra pulsmätningar varannan vecka. I &frankly benchmarkar jag oss mot andra och följer medarbetarnas svar över tid, säger Eline Benneche Gulsrud, HR-chef på Knowit Norge syd.

De digitala checkarna, som Knowit kallar sina pulsmätningar, har också ersatt många spontana frågor som annars dyker upp när man ses på kontoret. Vart ska vi åka på kickoff? Var vill ni äta julbord?

– Att bjuda in till allt från strategidiskussioner till att tycka till om småsaker i vardagen är jätteviktigt för att folk ska känna att de är delaktiga i företaget.

Pulsmätningarna är också ett effektivt sätt att upptäcka avvikelser, berättar Eline Benneche Gulsrud:

– För en tid sedan gjorde vi en pulsmätning som visade att några var missnöjda med hur vi lagt upp en aktivitet och att det främst berodde på att vi inte informerat tillräckligt på förhand. Tack vare att det uppdagades har vi satt nya rutiner.


Knowits medarbetare har även fritidsgrupper som ägnar sig åt allt från konst till yoga och ölbryggeri. Alla som vill är med och teamstärkande aktiviteter sponsras av företaget. En gång i månaden tar Knowit också in sina konsulter för en dag tillsammans på kontoret.

– Visst är det en stor kostnad men jag ser det snarare som en investering. Det bidrar till att vi behåller den kompetens som i sin tur genererar kunder. Allt hänger ihop.

Dela sidan: