Så jobbar Öresundskraft med pulsmätningar

Årliga medarbetarundersökningar säger inte så mycket om var företaget befinner sig i stunden. Det konstaterade HR-koordinator Agnes Löfgren på Öresundskraft som fick i uppdrag att införa pulsmätningar.
måndag 15 november 2021
Lästid: 1 Minut

Hur använder ni pulsmätningarna?

– Absolut viktigast är att mätningarna inte stannar på pappret eller blir en grej bara för HR. Vi uppmanar ledarna att använda dem ute i verksamheten, exempelvis genom att de tillsammans med medarbetarna tittar på svarsbilden efter en pulsmätning och ställer öppna frågor som ”känner vi igen oss?” och ”sticker något ut?”.

Vad har det resulterat i?

– En öppnare, ärligare dialog om vilka actions vi behöver vidta. Det gör oss mer träffsäkra. Tidigare, när vi bara hade en årlig medarbetarundersökning, var det svårt att veta vilka frågor som var relevanta att jobba med här och nu. Vi har också bra svarsfrekvens eftersom de som inte sitter vid datorn kan svara i &frankly-appen.

Varför mäter ni just medarbetarengagemang?

– Engagemang är allt det som bidrar till att vi är vårt bästa jag på jobbet och har rätt förutsättningar att uppnå resultat och verksamhetsmål. I det ingår arbetsglädje, tillhörighet, utveckling, syfte och att veta vilka mål man bidrar till och hur. För att mäta detta använder vi &franklys färdigformulerade frågor som vi sedan kompletterar med våra egna. Då fångar vi upp hur just vi vill jobba.

Har du några lärdomar att dela med dig av?

– Utmaningen när vi började med &frankly var att prioritera vad vi ville fokusera på i pulsmätningarna. I organisationen fanns många idéer om vad som kunde undersökas. Mitt tips är att formulera ett tydligt syfte för pulsmätningarna och lägga en plan för hur ni vill driva medarbetarengagemang med hjälp av verktyget.

Dela sidan: