7 drivkrafter som skapar engagemang på arbetsplatsen

Chefens handbok till engagemang på arbetsplatsen

Vad är det egentligen som driver engagemang på arbetsplatsen? Och hur kan du som chef arbeta aktivt med denna viktiga fråga? Detta svarar vi på i denna handboken!

I den här handboken får du:

  • En introduktion till varför engagemang är viktigt och i vilka situationer
  • Ett tydligt ramverk för att arbeta med engagemang
  • Exempel på saker du kan implementera i vardagen för att driva engagemang

Vem har nytta av denna handbok? 

Denna handbok riktar sig till dig som är VD, affärsstrateg, ledare eller HR-chef och vill förstå vad som påverkar engagemang och hur du kan arbeta för att ta fram kraften i varje enskild medarbetare.