GRATIS GUIDE:

Årshjulet - stöd i HR-arbetet

Användbara tips på vad som ska göras varje kvartal

Årshjulet är framtaget för att ge dig som chef stöd i de arbetsuppgifter som är återkommande år från år. Uppgifterna är fördelade över de fyra kvartalen och vid varje arbetsuppgift får du vägledning: vad som ska göras och vad du bör tänka på.

En bra vägledning i arbetsvardagen!