Guide: Att tänka på inför ett svårt samtal

– med Lena Hjalmarström 

Under din tid som chef eller HR-ansvarig kommer du med stor sannolikhet att behöva hålla i ett samtal som av olika anledningar känns svårt. Det kan handla om att behöva ge en medarbetare konstruktiv feedback eller kritik, att tala om bristande prestationer men också samtal om uppsägning eller omplacering.

I den här guiden ger Ledarskapscoachen Lena Hjalmarström, sina konkreta tips och verktyg för hur du lyckas med ett svårt samtal.