GRATIS GUIDE:

För dig som hanterar utländsk personal – tänk på detta!

Bra information för dig som hanterar internationell personal och personalförflyttningar

Med den snabbt ökande internationaliseringen blir det allt enklare att arbeta utanför hemlandet i större utsträckning än förut. I den här e-boken får du information och tips på vad som är bra att ha koll på när det kommer till skatter och sociala avgifter, både för svensk personal som ska utsändas och för utländsk personal som kommer till Sverige.


Några teman i guiden:

  • Utsändning av personal till utlandet
  • Skatter och sociala avgifter inom EU och utanför
  • De nya reglerna kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
  • Viktiga frågor att tänka på för HR