Guide: Ledarskap i svåra tider

10 tips på hur du lyckas

När organisationen står inför en utmaning är chefer och HR det främsta stödet för medarbetarna. Du vill få dem att känna sig positiva och trygga inför framtiden, samtidigt som omskakande nyheter om världen och ekonomin väcker oroskänslor.

Så hur skapar du en miljö som trots motstridiga känslor främjar och behåller medarbetarnas engagemang? 

I den här guiden får du 10 tips på hur du som chef eller HR-ansvarig på bästa sätt bedriver ledarskap under svåra tider