GRATIS GUIDE:

Så lyckas du med medarbetarsamtalen

Medarbetarsamtal är ett bra verktyg för stämma av läget, resultat och mål hos dina medarbetare – men tyvärr är det många som inte utnyttjar tillfället på rätt sätt!

I den här guiden får du information om best (och worst) practice kring samtalen + våra experters bästa tips på hur du använder medarbetarsamtalen för att utveckla och engagera medarbetarna!

Du hittar också resultaten från Simployers stora marknadsundersökning, där 500 företag i Sverige och Norge säger sitt om medarbetarsamtal.


Några punkter som tas upp i guiden:

  • Vad är ett medarbetarsamtal och vad ska de innehålla?
  • Så blir medarbetarsamtalet lyckat
  • Tips och råd för att strukturera ett samtal