GRATIS MALL:

Föräldraledigheter – vad behöver du veta?

Hur ska de anställdas rätt till föräldraledighet hanteras?

Reglerna kring föräldraledigheter är inte helt lätta att hålla koll på, eller hur? För att underlätta din arbetsvardag har vi gjort en sammanställning över vilka ledighetsformer som finns och vad som gäller för respektive ledighet.

Du får svar på frågor om:

  • hur lång en ledighet kan vara och vilka villkor som gäller
  • när en anmälan om föräldraledighet ska lämnas
  • vilken ersättning som kan betalas ut


Vi hoppas du får nytta av den!