Kom igång med ledarskapsutvecklingen – så här gör ni för att rusta ledarna i kris

Tider av kris och lågkonjunktur innebär ofta stora förändringar, omprioriteringar och kostnadsbesparingar för de flesta företag.

Att kompetensutveckla era ledare är idag viktigare än någonsin för att se till att de har kompetensen som behövs i tuffa tider. Kompetenta chefer är dessutom en förutsättning för organisationsutveckling på en tuff arbetsmarknad där många kämpar om att behålla talangerna. Har ni inte rustat era ledare för detta kan det få dyra konsekvenser!

Hur ser ni till att kompetensutveckla ledarna på bästa sätt? Det går vi igenom steg för steg i denna checklista!