GRATIS MALL

Mall för Arbetsmijöpolicy

Alla arbetsplatser ska ha en arbetsmiljöpolicy, och den ska dessutom vara skriftlig om ni har över tio anställda. Här kan du ladda ner en enkel mall för att komma igång med din arbetsmiljöpolicy.

En arbetsmiljöpolicy ska förklara organisationens önskade arbetsmiljö och arbetsförhållanden, samt  hur ohälsa och olycksfall ska förebyggas så att arbetsmiljön kan vara så bra som möjligt. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Att ha en arbetsmiljöpolicy är ett viktigt steg i att säkra en bra arbetsmiljö och med hjälp av vår mall får du ett enkelt förslag på hur en arbetsmiljöpolicy kan se ut som även kan anpassas efter er verksamhet.

Sätt igång med arbetet er arbetsmiljöpolicy genom att ladda ner mallen 👍