Employee Engagement 2020

Data och analyser över ledarskapets inverkan på medarbetarengagemanget.

“I den här rapporten synliggör vi vikten av ett bra ledarskap och dess betydelse för övriga faktorer som driver engagemanget. Vi ser korrelationer kring hur de som rekommenderar sin chef i högre grad anser att det finns en god laganda på arbetsplatsen. De tycker att deras kompetens används på ett bättre sätt och de är stoltare över sin arbetsplats.”