Simployer Kompetens

Säkerställ att ditt företag
har rätt kompetens

Identifiera nyckelkompetenser, kompetensgap
och potential bland dina medarbetare

 

Boka demo

 
Bygg effektiva team med rätt kompetens på rätt plats

En enkel process för kompetenshantering hjälper er att säkra långsiktig framgång

Kompetenskartläggning, eller kompetensinventering som det också kallas, handlar om att säkerställa att företag har rätt kompetens för att kunna bygga effektiva team och genomföra sina strategier och nå mål.

Med vårt verktyg för kompetenskartläggning kan du enkelt identifiera kompetenser bland dina medarbetare och på så sätt visualisera kompetensgap och potential.

Andra fördelar är bland annat:

 • Medarbetaren vet vilken kompetens som krävs idag och i framtida roller
 • Chefer får stöd för att bygga effektiva team
 • Ledningen kan säkra långsiktig framgång
 • HR får bättre överblick vilket underlättar kompetensstyrning

 

 

“Idag har vi bättre överblick över den samlade kompetensen i hela företaget och ett bättre samarbete mellan enheterna. De anställda har samtidigt fått en smartare karriärutveckling.”

Fredrik Blomqvist, utvecklingsansvarig på Veolia

 

 

Visuell kompetenskartläggning som tydligt jämför nuläge med önskat läge 

Identifiera kompetensgap, risk och potential bland medarbetarna – nu och framåt

Visualisera medarbetarens kompetens jämfört med företagets önskade nivå för olika nyckelkompetenser i visuella spindeldiagram och staplar. Diagramen visar tydligt nuläge, det vill säga medarbetarens nivå på olika nyckelkompetenser, i relation till förväntad eller önskad nivå för rollen. Därefter är det enkelt att identifiera var kompetensgap, potential och styrkor finns bland enskilda medarbetare eller grupper.

       

Identifiera karriärvägar med enkel uppföljning

Koppla kompetensen till utbildnings- och utvecklingsplaner

Att ha medarbetare med kompetensöverskott, det vill säga för mycket kompetens för den tilltänkta rollen, kan vara både postivit och negativt. En understimulerad medarbetare kan bli kortvarig inom organisationen. Därför har vi gjort det enkelt att visualisera medarbetarnas karriärvägar för medarbetare genom att matcha medarbetarens kompetenser med vad som förväntas för olika roller på företaget.

Det är lika enkelt att identifiera kompetensunderskott, det vills säga medarbetare som inte uppfyller den kompetensnivå som företaget önskar.

    
Nyckelfunktioner

assignment_ind

Kompetensprofil

Koppla viktiga kompetenser till roller och sätt krav- eller önskad nivå.

how_to_reg

Kartläggning

Kartlägg kompetenser per individ i förhållande till rollen.

note_add

Skapa aktivitet

Skapa kompetenshöjande aktiviteter kopplat till kompetensgap.

assignment_turned_in

Kursförslag

Få förslag på lämpliga kurser baserat på kompetensgap.

important_devices

Automatiserat

Möjlighet att automatiskt få höjd kompetens vid avklarad kurs eller test.

perm_identity

Framtida roll

Simulera olika framtida roller för medarbetaren.

lock_open

Behörighet

Bestäm på vilken nivå behörighet sätts samt vem som får ändra kompetensnivå.

insert_chart

Uppföljning

Identifiera kompetensgap och potential på individ- och gruppnivå i visuella rapporter.

Vilka tjänar på att använda digital kompetensutveckling?

Vi har summerat vad de största vinsterna är för medarbetaren, chefen, ledningen och HR.

För medarbetaren

Medarbetaren vet vilken kompetens som krävs idag och i framtida roller. Dessutom:

 • Medarbetare ser tydligt sin kompetens i förhållande till efterfrågad kompetens för en viss roll
 • Medarbetaren har överblick över vilken kompetens som krävs för nuvarande och kommande roller
 • Blir sökbar och attraktiv för nya uppdrag och roller genom att ha en uppdaterad kompetensprofil
 • Kan enkelt simulera förbättringsbehov för att matcha framtida roller
 • Ser tydligt sin kompetensnivå i förhållande till vad som krävs för sin roll
 • Kan fokusera på det lärande som ger störst effekt för att minska kompetensbrister
   

För HR 

HR får bättre överblick vilket underlättar kompetensstyrning. Dessutom:

 • HR kan enkelt få en överblick på olika avdelningars kompetens i förhållande till uppsatta kriterier
 • Kan hjälpa företagsledningen att styra genom nyckelkompetenser
 • Kan simulera scenarier inför framtida behov av kompetens
 • Kan se skillnader mellan avdelningar och styra kompetensutvecklingsinsatser effektivt
 • Har översikt och kontroll över att alla har uppdaterade kompetensprofiler och kan enkelt skicka ut påminnelser

För chefen

Chefer får stöd för att bygga effektiva team. Dessutom:

 • Linjechefer hittar enkelt rätt kompetens för bemanning av projekt och öppna tjänster
 • Kan söka på kompetenser för att bemanna uppdrag och nya roller
 • Får stöd inför medarbetarsamtal
 • Får stöd att prioritera och genomföra rätt insatser för kompetensutveckling
   

För ledningen

Ledningen kan säkra långsiktig framgång. Dessutom:

 • Kan styra företaget genom nyckelkompetenser
 • Får möjlighet att identifiera kritiska kompetensbrister 

Boka demo av Simployer Kompetens

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

Hittar du inte ditt företag? klicka här

Vänligen, lämna inga personuppgifter här


En av lösningarna i Performance


Simployer Kompetens är en av modulerna i vårt molnbaserade HR-system Simployer. Simployer består av en rad olika lösningar som alla är skapade för att göra arbetsvardagen enklare för HR, chefer och medarbetare.

Simployer är universellt utformat (WCAG 2.0), flexibelt och stödjer single sign-on. Alla uppgifter du kan göra på dator, kan du i stort sett också göra på mobilen.

Oavsett ert behov idag, så kan det vara bra att veta att allt hänger ihop. Ändrar sig behovet i framtiden, är det enkelt att bygga ut Simployer med flera moduler.

Om Simployer 

Med Simployer gör vi det möjligt för arbetsgivare att utveckla och förädla det humana kapitalet i sina organisationer för att få bättre effektivitet, högre lönsamhet och bana väg för arbetsglädje. Våra HR-lösningar är ett fundament som vilar på gedigen kompetens och best practice. 

 

Läs mer om Simployer

 
Läs mer om våra huvudområden

settings

Core HR

school

Learning

track_changes

Performance