Avalon Innovation bygger affär på engagemang

Med ödmjukt entreprenörskap och affärsplaner med HR-nyckeltal växer Avalon Innovation i en bransch med hård konkurrens om medarbetarna.

Avalon Innovation är ett annorlunda konsultföretag som utvecklar sina kunders produkter. Utspridda i elva orter runtom i Sverige hjälper de industriföretag med alla delar av utvecklingscykeln. Avalonerna, ja, de kallar sina konsulter för det, har spetskompetens inom områden som mekanik, industridesign, systemutveckling och projektledning. 

– Vi kommer inte att bli det största bolaget men vi vill alltid vara det bästa bolaget. Bäst handlar om lösningar till kunder, hur man trivs på bolaget, vilket ledarskap vi har, arbetsmiljö och företagskultur, berättar Johanna Bergquist Head of People & Culture på Avalon Innovation.

Det starkaste argumentet för att investera i ett engagemangsverktyg är att behålla personal. Vi på HR pratar om att affären är viktig. Om dessa medarbetare är kvar, vad får vi då? Det är en otrolig kraft i våra medarbetare. Vi mäter om kunderna är nöjda. Minskar engagemanget hos Avalon gör man ett sämre resultat hos kunden också.
Johanna Bergquist Head of People & Culture | Avalon Innovation

 VD med succé

Bland Avalons ledord är ödmjukt entreprenörskap. Under 2022 räckte ödmjukheten enligt Sveriges Radio hela vägen till att VD Helene Högberg blev nominerad som Årets VD hos ledarskapssajten Motivation.  
 
– Innovation är så viktigt för oss i allt vi gör. Även i HR-teamet vill vi hela tiden hitta nya, innovativa lösningar på våra problem, säger Bergquist. 
 
En av lösningarna för Avalon Innovation har varit att köpa in Simployer &frankly. 
 
– Allt är bra med &frankly! Vi hade ett pulsmätningsverktyg tidigare, men det var en klassisk medarbetarundersökning en gång per år, med ett jättejobb för HR att sitta med dessa undersökningar, menar Bergquist.  
 
Avalon Innovation startade därmed på resan med att hitta ett nytt verktyg. 
 
– Medarbetarengagemang har alltid varit viktigt men &frankly har underlättat det otroligt. Det är ett användarvänligt snyggt gränssnitt där allt det vi behöver finns i det grafiska. Det finns artiklar att läsa, actions baserat på resultat för både chefer och medarbetare att ta del av, många färdiga frågepulsar på olika teman att luta sig mot och dessutom möjlighet att göra egna pulsar. 

Inom medarbetarengagemang tycker Avalon Innovation att det är viktigt att…  

  • Enkelt se sitt resultat och följa en trend över tid  
    Ha gemensamt ägarskap till resultaten och driva förändring
  • Våga vara transparent med resultaten
  • Prata! Allt sker i samtalet. Det är där den riktiga förändringen finns 

– Engagemang är strategiskt viktigt för oss på Avalon! Vi behöver kunna mäta det och kontinuerligt jobba med det för att säkerställa att bolaget mår bra och går bra. HR är en del av våra affärsplaner som vi gör varje år, något som ledningsgruppen sätter och styrelsen godkänner. Varje enhet hos oss har egna affärsplaner och alla nämner &frankly. Att vi vill förbättra våra resultat inom ett specifikt område, så som välmående eller ledarskap och vilka actions vi som bolag behöver för att ta oss dit. Jag vet inte var vi skulle vara om inte vi mätte vårt medarbetarengagemang. Det är en otrolig konkurrens om teknikkonsulter och det är många som drar i våra medarbetare, säger Bergquist.

Hur gör Avalon för att lyckas?

Avalon Innovation gör tre större pulsmätningar om året, där ledarna följer svaren. Ledningsgruppen jobbar även med resultaten. 
 
– En nyckelfråga för oss är att undersöka hur våra medarbetare upplever riktningen på vårt bolag. Därför ställer vi frågan "Upplever du att Avalon är på väg åt rätt håll?". Det blir en check på att riktningen vi har valt är rätt. Resultatet på den frågan är 95–97%, vilket är en siffra vi är väldigt stolt över.  
 
På frågor kring lärande och utveckling hamnade resultaten lägre. Då skapade Avalon Innovation en strategi för kompetensutveckling och planerade att lyfta sina resultat inom 4 år. Med utbildningar för ledare och utvecklingsplaner för medarbetarna lyckades företaget att nå resultatet inom endast 1,5 år. 
 
– Det är viktigt att välja ut och prata om de resultat vi vill förbättra, men lika viktigt är det att fira våra framgångar och lyfta de områden vi är starka inom! Det är lätt att fastna i det dåliga. Om vi klarar 90–95% på laganda eller ledarskap, det är ju jättekul! 

Best practice

Vad gör vi med resultatet? 

Att dela och diskutera resultat från pulsmätningar är avgörande för långsiktig förändring. Vad gör vi med resultatet vi har? Sträva efter att sätta återkoppling på de agendor ni redan har idag – gör det till en integrerad del av det befintliga arbetet. Följ upp resultat på flera nivåer för att få perspektiv. Återkoppling på teamnivå är avgörande – där har medarbetarna större inflytande och kan vara med och påverka. 

Organisationsnivå  

Ledningsgrupp och/eller HR följer upp gemensamma nämnare och KPI:er. På denna övergripande nivå handlar det om att se till att hela organisationen rör sig i rätt riktning, följa upp gemensamma mål och identifiera vilka behov som finns.   

Teamnivå  

Chefen har bäst koll på sitt team och återkopplar resultat på teamnivå. Chefen har en avgörande roll i att få in den återkommande dialogen kring resultat med syfte att tillsammans påverka det dagliga arbetet för att skapa ett högt engagemang. Chefen hjälper teamet med att prioritera fokusområden och actions, men även att ta vidare feedback till andra delar av organisationen vid behov.   

Kan agera snabbt vid missnöje

Avalon Innovation har vuxit mycket de senaste åren, och har klarat av att kombinera detta med goda resultat i &frankly. 
 
– Vi kan snabbt agera på ett missnöje och vara proaktiva, något som i sin tur har en direkt påverkan på viktiga nyckeltal i vår verksamhet, tex personalomsättningen. Genom att &frankly kunde vi tex fånga upp att våra medarbetare tyckte att vi kunde förbättra utbudet inom personalförmåner. Med dessa insikter kunde vi agera direkt och arbeta fram nya policies för extra semesterdagar, förmånscyklar och ökad friskvård, avslutar Bergquist.  

Så jobbar Avalon Innovation med att hålla svarsfrekvensen hög

  • Cheferna pratar om vikten av att svara på undersökningarna
  • Prata om och agera på resultaten ute i teamen – “ni svarade, vi agerade”
  • VD kommunicerar ”Tack för att ni svarade på detta” på alla möten där organisationen samlas  
  • Vinkel från VD: ”Medarbetarnas input är avgörande för att Avalon ska bli en ännu bättre arbetsplats”
  • Pulsmätningar i &frankly är en aktiv del i onboarding av nya Avaloner   

Om Avalon Innovation

Sedan starten 1997 har Avalon Innovation hjälpt över 1 000 bolag. Konsultföretaget har 160 medarbetare, huvudkontor i Karlshamn och 10 andra kontor i Sverige. Spetskompetensen ligger inom produktutveckling och systemutveckling. Avalon Innovation är en del av koncernen CIMON Group, där Avalon är största bolag.

Besök Avalon Innovation