CHRO på Kivra, Erik Lignell: 

”En stark kultur kan flytta berg”

Vad måste finnas på plats i en organisation när man växer i raketfart? Hur får man medarbetarna att stanna när konkurrenterna rycker i dem? För Kivra är medarbetarnas åsikt en nyckelfaktor.

– Vi vrider på feedback-kranen rätt rejält, säger Erik Lignell.

 • Hur HR kan bli mer affärsnära.
 • Hur man kan öka svarsfrekvensen i sina medarbetarundersökningar.
 • Hur en prestationskultur kan öka engagemanget.

 

– Jag började för fem år sedan och var den första HR-resursen på Kivra. En ny VD, som hade bakgrund i produktutveckling, tillträdde, och vi hade fått "go!" från styrelsen på att växa. Och så blev det, så hände väldigt mycket. Jag kom in precis när vi skulle bygga upp den moderna teknik- och produktorganisationen och var därför tvungen att attrahera och rekrytera kompetens, berättar Erik Lignell, CHRO på Kivra.

För ett techbolag som Kivra handlade det om kompetens som var extremt eftertraktad på marknaden.

En happy filosofi

Bakom Kivras affärsidé finns en stark förankring i hållbarhet, som går ut på att minska utskick av traditionell post:

–  Varför såga ner ett träd och göra papper? Vi bygger en tjänst för en hel befolkning och målgruppen för vår tjänst är alltifrån din gamla farmor till sjuttonåringar. Lika hårt som vi arbetar för att skapa en god användarvänlighet för slutanvändaren av vår produkt, arbetar vi för att skapa en vänlig arbetsplats för våra medarbetare. Kivra var väldigt tidiga med att teckna kollektivavtal, något som i tech-branschen inte är helt vanligt. Vår people-strategi går mycket ut på att vara en schysst arbetsgivare, ett ställe man vill vara på helt enkelt.  

– Happy Happy handlar om att sträva efter att hitta en lösning där alla inblandade får något som är bra för alla parter.  Det låter knepigt, men handlar om att dela på den gemensamma resursen. Vi försöker ha det som ledstjärna i allting vi gör. Båda för vår personal, vår arbetsplats och i vår produktutveckling och hjälp mot kunder kräver det transparens. 

Var fjärde månad samlas hela bolaget för information och presentationer. Men för det mesta har vi ett väldigt luftigt schema för att skapa utrymme och tid för folk att bara hänga. Om vi gör det tre gånger om året då kan man vara ifrån varandra ganska länge, för att man träffas väldigt intensivt under en kort period och bygger starka relationer. 

En hållbar arbetsplats innebär för oss dels att ha bra stöd som sjukvårdsförsäkringar och friskvård, dels arbetsbelastning och ledarskap, och regelbundna medarbetarundersökningar som ventil för organisationen att ge direkt feedback. Det tror vi är stärkande och bidrar till att man känner att det är ett ställe där folk bryr sig och där jag kan tala ut om jag vill det.  

Kivras värdeord är vänlig, hållbar och entreprenöriell, och det hela summeras i filosofin ”happy happy”, baserad på en bok av Lars-Johan Åge.

Från 50 till 100 på 1-2-3

När Erik Lignell började på Kivra hade företaget knappt 50 anställda och inget systemstöd på HR. Ett rekryteringssystem kom först, därefter Simployer &frankly.

– Nu, när vi har anställt så många duktiga och drivna människor, så ska vi få dem att stanna och trivas. Därför gjorde vi uppdateringar och investeringar i kompensation och förmåner. Men vi tänkte även på medarbetarnas välmående på övergripande nivå. Vi insåg behovet av att ha kontinuerliga medarbetarundersökningar där ledningen kunde få feedback på hur organisationen mådde. Och kanske viktigast av allt, att individen kan känna att ”Jag har någonstans där jag kan ventilera”. Sedan har vi utvecklat hur vi jobbar med verktyget. 

Fick du driva frågan om att ta in verktyget mycket eller var ledningen öppen för att ta in Simployer &frankly?

– Det fanns inget motstånd. Några sa ”Om man ber om feedback måste man vara redo att agera.” Jag tror det är viktigt att man sätter förväntningar från början kring hur vi kommer arbeta med det här verktyget.  
 

Så jobbar Kivra med resultatet från mätningarna

 • Resultatet delas med teamen, både på övergripande nivå och på teamnivå.
 • Respektive chef återkopplar resultaten i sina team.
 • HR och ledningsgruppen tittar på teamnivå om något sticker ut, och väljer om man vill titta närmare på något tillsammans med cheferna.
 • Var tredje månad presenterar HR en större sammanställning kring trender och eNPS.
”Happy happy” handlar om att ge och ta, så för Kivra är det inte aktuellt att välja en lösning där alla kan arbeta hemifrån hela tiden, och heller inte tvinga folk att vara på kontoret hela tiden.
Med hjälp av &frankly's Engagement Radar får Kivra bra överblick över engagemangsnivåerna i sin organisation. "Det är skönt att det är automatiserat, forskningsbaserat och ger ett tydligt och bra dataunderlag som hjälper oss att prioritera rätt, både på team- och övergripande nivå, säger Erik Lignell"
"Simployer &frankly är ett viktigt verktyg för att visa effekten av de insatser jag gör."
Erik Lignell CHRO | Kivra

Så här använder Kivra &frankly nu

 • Forskningsbaserade frågor enligt Engagement Radar skickas hela bolaget var fjärde vecka
 • Skräddarsydd frågepuls till produktteamen var fjärde vecka (för ökad relevans i dessa team)

– Vi vrider på feedback-kranen rätt rejält. I praktiken kommer det ut någonting varannan vecka. Då vet vi att det också kommer fritextkommentarer om allt från könsfördelning och strategiska beslut till att pingisspelandet stör och att det inte finns yoghurt i kylen. Det är ett väldigt fint och praktiskt sätt att få omedelbar feedback på förändringar.  

I min yrkesroll har det varit väldigt bra att kunna visa att insatserna jag gör och agendan jag driver ger effekt. Där har Simployer &frankly, med ett datadrivet underlag, varit ett viktigt verktyg, säger Erik Lignell.

– HR-yrket är extra spännande just nu. Rollen blir mer affärsnära. Vi måste vara ute i verksamheten och jobba nära cheferna, vara en möjliggörare för företags framgång. De sakerna kommer inte av sig självt. Simployer &frankly har varit en viktig nyckel i vilka prioriteringar och insatser vi gör som bolag och inom HR. Insikterna från verktyget gör oss mer träffsäkra. Istället för att gissa, låter vi data som bygger på våra medarbetares faktiska åsikter styra. Att sedan kunna följa effekterna av en insats som vi genomfört i trendkurvorna, är grymt. När jag presenterar på styrelsemöten är Simployer &frankly alltid en del av underlaget, där fokus ligger på att visa vad jag vill göra och vilken effekt jag vill åstadkomma.

"Man får ett mycket bra system för inte så mycket pengar."
Erik Lignell CHRO | Kivra

eNPS och svarsfrekvens viktigaste KPI:erna

– Svarsfrekvensen är viktig för oss. Om den är låg, så säger det oss någonting. Men lyckligtvis så har vi hög svarsfrekvens, vilket är ett bra tecken på att medarbetarna är engagerade. Utöver svarsfrekvens så är eNPS ett viktigt mätetal.

– Hur många företagsledare har inte skrivit böcker om sin företagskultur och snackat om hur avgörande den varit för deras framgång? Vår VD är övertygad om att vi med en stark företagskultur kan åstadkomma väldigt mycket, och att det är en förutsättning för att lyckas. Det är ju väldigt tacksamt för mig som CHRO. Jag är en del av ledningsgruppen, och People & Culture är väldigt högt uppe på agendan här. En stark företagskultur kan flytta berg, säger Erik Lignell. 

Vägen till hög svarsfrekvens 

Kivra ligger stadigt på 75–80 procents svarsfrekvens från medarbetarna. Så här har de gjort för att lyckas med det:

 1. Vid utskick av pulsmätningar lyfter Kivra det på måndagsmöten. VD säger att feedback är viktig för att bli bättre. ”Hjälp oss att vara så bra som vi kan vara” 
 2. HR påminner under veckan. ”Med glimten i ögat, men ändå allvarsamt”
 3. Redovisa resultatet transparent, både när det går upp och när det går ned. ”Då känner folk att det är viktigt att vara med och svara på frågorna”  

Lignells 3 snabba HR-tips för framgång

1. När du vill få igenom en investering, fokusera på att visa vilken effekt du som HR bedömer att ditt förslag kommer att ha på affären. 

2. Lär känna organisationen och lyssna till dess behov.

3. Agera på behoven.

Ny strategi och framtida kultur

Kivra är ett bra exempel på en verksamhet där datadriven HR bidrar till att påverka affärsverksamheten. Det viktiga nyckeltalet "riktning", som är ett utav de 7 forskningsbaserade områden Kivra mäter varje månad, sjönk under en period. Detta fick ledningsgruppen att sätta i gång med olika insatser för att försöka förtydliga för medarbetarna vart Kivra är påväg. Snart vände trendkurvan.

– Det handlar om att vara tydlig på hur vi mäter och hur vi följer upp. Vi är transparenta med organisationen och vågar dela resultat som både är bra och mindre bra, säger Lignell. Det som är bra ska vi lära oss av och göra mer utav. Det som är mindre bra, tvingas vi att agera på.

Om Kivra

I Kivra får du fakturor, kvitton och brev från företag och myndigheter. Du kan betala fakturor direkt i Kivra och få digitala lönebesked från din arbetsgivare. Kivra grundades i 2011 och har nu 175 anställda. Kivra har kontor i Stockholm, 6 miljoner användare och 40 000 företag.

Besök Kivra