"Affärskritiska insikter om våra medarbetare är en självklar investering"

Att investera i medarbetarengagemang är att investera i bolaget. “När våra medarbetare mår bra, går det bra för byrån”, menar Make Your Mark, som har använt Simployer &frankly sedan sommaren 2021 och valt att testa funktionen Engagement Radar det senaste året.

Mäta engagemang är lika självklart som att mäta NPS    

"Vi är inte ett stort bolag, och många medarbetare tyckte att det kunde kännas opersonligt med ett pulsmätningsverktyg. 'Varför behövs det ett verktyg? Kan vi inte bara prata om det istället?’ Men att mäta medarbetarengagemanget känns lika självklart som att mäta kundnöjdhet”, förklarar Jonathan Webb, Client Director på Make Your Mark. 

“Alla är inte bekväma med att vara transparenta i grupp, men i Simployer &frankly är individens svar anonymt och alla har möjlighet att göra sin röst hörd. Verktyget bygger dessutom på forskning, vilket ger oss en trygghet då alla frågor och åtgärder är förankrade i best practice”, fortsätter Jonathan.   

Evelina Stucki, CEO på Make Your Mark, instämmer:   

"Vi får bra insikter i om vi har en utmaning i någon del av organisationen. Vi mäter månadsvis och det gör att vi kan vara proaktiva och agera snabbt på en nedåtgående trend, innan ett problem får ordentligt fotfäste. Vi blir mer lyhörda för våra medarbetares behov, och när de mår bra, går det bra för byrån. Det går hand i hand.”   

Vilka är Make Your Mark?    

Make Your Mark är en del av Aller Media koncernen och är en kreativ och strategisk kommunikationsbyrå där storytelling är deras DNA. De jobbar med organisationer, myndigheter och bolag i olika storlekar; Vattenfall, Försvarsmakten och Pepsi är bara några att nämna.   

“Mixen av bolag är något våra medarbetare verkligen uppskattar. Att jobba med ett stort välkänt varumärke ena dagen och ett komplext myndighetsuppdrag nästa dag breddar kompetensen. Vilket gör att vi både attraherar och behåller våra talanger“, berättar Jonathan.   

Vi kan inte vänta 6 månader på att få reda på om våra medarbetare mår bra
Evelina Stucki CEO | Make Your Mark

Utan människorna i bolaget, vad är vi då?    

"Att inte investera i ett pulsmätningsverktyg är som att blunda för verkligheten. Att leva i ovisshet fungerar kanske en stund, men på lång sikt är det svårt att skapa engagemang om du inte vet vad som driver en engagerad medarbetare" säger Jonathan.  

“Simployer &frankly är till för att stötta dialogen, inte ersätta den. Som chef hinner jag inte alltid prata så mycket med alla medarbetare som jag hade önskat. Ett högt engagemang är A och O eftersom människorna är vår affärskärna och därmed vår viktigaste resurs. Att ta del av dessa löpande insikter är därmed helt avgörande för vår affär. Utan människorna i bolaget vad är vi då?”, säger Evelina.   

Affärskritisk undersökning som tar 2 minuter att genomföra   

"Satsningen på medarbetarengagemang var självklar för oss, särskilt med tanke på den förändringsresa vi ska göra. Vi insåg vikten av att involvera medarbetarna i förändringsarbetet, och där har Simployer &frankly varit till stor hjälp", förklarar Jonathan.   

"Funktionen Engagement Radar har varit ett enkelt sätt för oss att automatiskt schemalägga frågor utifrån det forskningsbaserade ramverket. Resultatet har hjälpt oss att prioritera och lägga fokus på rätt saker både på lednings- och teamnivå. Att göra en medarbetarundersökning en eller två gånger om året är inte hållbart. Att leva på ett sådant resultat återspeglar inte verkligheten", säger Evelina.  

"Undersökningen tar dessutom bara 2 minuter att genomföra och ger inte bara viktiga insikter för oss som organisation, det visar också att vi som arbetsgivare lyssnar till vad våra medarbetare tycker och tänker, vilket stärker vår företagskultur. För en sak är säker – vi kan inte vänta 6 månader för att få reda på hur våra medarbetare mår", fortsätter hon.   

Minskad stress och tydligare riktning   

“När vi reflekterar över året som varit kan vi se att vi har gjort en förflyttning i resultat inom flera viktiga områden, så som riktning och välmående. Två avgörande parametrar för oss. Det fina med det är att vi svart på vitt kan se att de insatserna vi gör utifrån resultatet i &frankly, faktiskt har direkt effekt på organisationen“, säger Evelina. 

“Det händer något när man som ledningsgrupp sitter framför en storbildskärm och ser det transparenta resultatet rakt framför näsan. &frankly hjälper oss att lägga korten på bordet och prata om och prioritera det som är mest akut, här och nu.”   

Enkel implementering och smidigt att använda   

“Mitt intryck av &frankly har varit bra redan från start. Förutom att verktyget i sig är väldigt användarvänligt har ni på Simployer alltid varit lätta att komma i kontakt med. Detta är mycket uppskattat och har underlättat implementeringen av verktyget och gjort att vi fått igång både medarbetar och chef på ett bra sätt”, säger Jonathan. 

"Vi skickar en pulsmätning en gång i månaden, vilket passar oss väl för att kunna prata om och agera på resultaten. Verktyget ger konkreta och användbara åtgärdsförslag baserat på resultaten, vilket gör det mycket effektivt," tillägger han.   


Jonathan Webb | Client Director | Make Your Mark

Välmående i fokus    

"När vi började mäta engagemanget med Simployer &frankly insåg vi att välmående var ett område vi behövde fokusera på i hela bolaget. Denna insikt ledde till att vi inledde projektet “Välmående” internt, inspirerat av en utav de sju forskningsbaserade drivkrafterna i verktyget. Medarbetarna fick möjlighet att dela sina idéer om förändringar för att skapa en hälsosammare arbetsplats. Först i verktyget, och sedan i workshop” förklarar Jonathan. 

"Feedbacken gav oss input på flera områden, allt från bristande ventilation till önskemål om att göra kontoret mer personligt. Dessutom höll vår fackklubbsstyrelse möten med medlemmarna för att diskutera välmående och hur man främjar det på arbetsplatsen. Vi gjorde helt enkelt något konkret av de insikter vi fick”, fortsätter han.   

Vad är ert råd till andra som överväger att investera i Simployer &frankly?   

“Kör”, säger Jonathan lättsamt. “Det är enklare vad man tror att komma igång. Sedan får man ge det lite tid. Engagemang är ingen quick fix – håll i och håll ut”, avslutar han.   

Är du nyfiken på att prova pulsmätning du också?   

Simployer &frankly hjälper er att mäta och driva engagemang, baserat på insikter och konkreta tips på åtgärder. Öka produktivitet, minska sjukfrånvaron och skapa ett delat ägarskap i er organisation. Spara tid och öka träffsäkerhet med forskningsbaserade frågor som automatiskt skickas ut till er organisation. Medarbetare, chef och HR/Ledning får tydlig överblick av resultatet för att kunna jämföra trender och benchmark.

Boka din demo här! 

Om Make Your Mark

Make Your Mark utmanar traditionell marknadsföring och använder sig av content marketing, kommunikation och journalistik som ett sätt att informera, underhålla, påverka attityder, bygga lojalitet och uppnå bästa möjliga effekt.

Besök Make Your Mark