Lilian Ekelin

HR- och ledarskapsspecialist

Lilian Ekelin är content manager på Simployer med erfarenhet inom HR och ledarskap, och hon brinner för engagemang på arbetsplatsen! Lilian har under sina 20 år som chef, HR-medarbetare och organisationsutvecklare varit intresserad av att ta reda på hur organisationer fungerar bäst.

Idag drar hon nytta av sina erfarenheter när hon hjälper företag att mäta engagemang på arbetsplatsen! I Simployer hjälper Lilian företag med verktyg som hjälper dem att mäta, förstå och agera utifrån feedback från anställda.