&frankly kan användas för många syften

Oavsett vilken utmaning du har kan du använda &frankly för att driva positiv förändring och öka engagemang

Mät och öka engagemanget

Förstå hur engagerade medarbetarna är i realtid och få insikterna du behöver för att öka engagemanget

Forskning visar att engagerade medarbetare inte bara har roligare på jobbet, engagemang syns även på sista raden. En investering i medarbetarna räknas enkelt hem med lägre sjuktal, lägre personalomsättning och ett starkare employer brand med anställda som rekommenderar er som arbetsgivare.

Många fördelar, inga nackdelar!

Stärk kulturen med &frankly

Kulturen är en spegling av era värderingar. Jobba aktivt med dessa med hjälp av &frankly.

På arbetsplatsen är kulturen en spegling av era gemensamma värderingar och får uttryck i hur varje individ agerar. Kulturen påverkar resultat och välmående och är därför något man måste jobba med kontinuerligt.

Stötta er förändringsresa

Engagemang är nyckeln i en lyckad förändringsprocess. Med &frankly inkluderar du hela organisationen.

Alla upplever förändringar på olika sätt. De kan vara allt från omtumlande till efterlängtade. Helt klart är att de påverkar individerna och organisationen. Med hjälp av &frankly synliggörs vilka uppfattningar och behov som finns och du som chef, ledare och medarbetare får stöd genom hela processen. 

Förbättra arbetsmiljö

Säkerställ så att trivseln är hög på er arbetsplats.

För att som medarbetare kunna vara engagerad så måste man må bra, fysiskt och psykiskt. En sund och trygg arbetsmiljö är därför en förutsättning och det är viktigt att ha en arbetsplats där alla trivs och mår bra.

En hållbar arbetsmiljö är grunden för engagemang.

Förstärk ert employer brand

Kampen om talangerna på arbetsmarknaden är hårdare än någonsin. Det gäller inte bara att hitta nya medarbetare, utan också om att få dem att stanna. Inte sällan spelar de mjukare värdena en avgörande roll för den som väljer mellan olika arbetsgivare. Med &frankly kan ni enkelt jobba med er attraktivitet med era befintliga medarbetare och utveckla dessa till starka ambassadörer för ert företag.

Behåll kompetenta medarbetare och attrahera nya talanger.

Kom igång snabbt och smidigt

Att komma igång med &frankly går snabbt och smidigt, inga långa implementeringsprocesser eller ledtider. Hör av dig så visar vi hur det funkar.  

  • 200 best practice-frågor att välja bland från vårt bibliotek
  • Automatisk rapportering
  • Smidig onboarding