Forskningen bakom &frankly

Låt ditt arbete med engagemang vila på forskning

Boka demo

&frankly är utvecklat på ledande forskning

Det har bedrivits mycket forskning kring engagemang och motivation på arbetsplatsen genom åren. Vi på &frankly brinner för engagemang och har läst det mesta. För att du ska slippa göra samma genomgång kommer här en kortfattad sammanfattning av några signifikanta studier på området.

Gallup

Gallup har genomfört en global meta analys baserat på nästan två miljoner individer. De har identifierat starka korrelationer mellan faktorerna nedan och en högre produktivitet, starkare affärsresultat och lägre personalomsättning.

Grundläggande behov: Praktiska förutsättningar och tydliga förväntningar
Stöd från chefen: Bekräftelse, uppmuntran och stöd i min utveckling
Team work: Social trygghet och ett tydligt syfte som vi jobbar mot gemensamt
Utveckling: Möjlighet att utvecklas

Bersin by Deloitte

Deloitte är en tung röst inom engagemangsområdet. De har summerat sina insikter efter studier av 11 000 respondenter i en modell de kallar för ”Simply Irresistible Organisation”. Där ingår komponenterna nedan:
  • Ett meningsfullt arbete
  • Tydliga och transparenta mål
  • En positiv, inkluderande och human arbetsmiljö
  • Möjligheter att utvecklar och en kultur som stöttar det
  • Transparent och inspirerande ledarskap man litar på Tvärfunktionellt samarbete och god dialog

William Kahn

Den amerikanska professorn William Kahn var en av de första som studerade om den emotionella aspekten av jobbet. Han lyfte fram tre områden som gör att jobba blir mer än ”ok”, att det faktiskt känns fantastiskt.

Mening: Att man ger ett viktigt bidrag för ett relevant syfte

Trygghet: Att man har tillit och stöd från sina kollegor

Förmåga: Att man har fysiska och psykiska förutsättningar

Fredrik Herzberg

Den amerikanska psykologen Frederick Herzberg lanserade 1959 "tvåfaktor teorin" även känd som "Herzbergs motivationsteori". Teorin har sedan dess refererats till flitigt. I stora drag går den ut på  två uppsättningar faktorer som påverkar medarbetarna:

Motivationsfaktorer: engagerande arbetsuppgifter, uppskattning, eget ansvar, möjlighet till utveckling

Hygienfaktorer: lön, anställningstrygghet, arbetsmiljön

Vår engagemangsmodell fångar upp den röda tråden

Som ni säkert noterat så finns det en tydlig röd tråd i de exempel vi lyft fram här. Så ser det även ut i forskningen i stort. Därför föll det sig ganska naturligt när vi tillsammans med seniora HR experter summerade de forskningsrapporter och studier som anses ha högst legitimitet. Ni kan känna er trygga med att vår modell fångar de aspekter som är relevanta för att öka engagemanget på jobbet. För oss var det dessutom viktigt att modellen är:

Enkel: Modellen ska vara enkel att använda i praktiken.

Flexibel: Människor och organisationer har olika utmaningar, därför ska det vara lätt att fördjupa sig i det område där man behöver mest stöd.

Relevant: Modell ska kunna appliceras på både enskilda team samt större bolag och kännas relevant oavsett hur din verksamhet ser ut.

&franklys engagemangsmodell

Vår modell fångar upp de 7 viktigaste drivkrafterna för att öka medarbetarengagemang baserat på ledande forskning.

Kom igång med &frankly

Boka en demo idag så visar vi dig hur &frankly fungerar och diskuterar hur du kan öka engagemang på din arbetsplats.