Livekurs

Vinstutdelningar, uttag och andra värdeöverföringar – civilrätt och skatt

Lär dig hur olika typer av värdeöverföringar - formbundna, formlösa och förtäckta - från ett aktiebolag till dess ägare eller närstående ska behandlas och hur olika brister kan läkas.

När en ägare eller företagsledare tar ut pengar eller tillgångar ur sitt bolag uppstår ofta svåra bedömningsfrågor. Det kan t ex handla om vinstutdelningar, formlösa uttag, försäljningar av tillgångar till underpris, att bolaget utför tjänster utan betalning eller transaktioner som bokförts på ägarens avräkningskonto. Är transaktionen tillåten? Ska transaktionen beskattas och i så fall hur?

Livekurs

10.09.24 10:00 1 timme och 15 minuter Lediga platser
Gå till anmälan SEK 1 490:- (pris exkl moms)
Ingår i kursabonnemang:
Skatt

Course Rating

0/5

Du kommer lära dig:

  • Att identifiera olika typer av värdeöverföringar från ett aktiebolag till dess fysiska ägare/närstående
  • Vilka krav som ställs på olika typer av värdeöverföringar enligt civilrättsliga regler (ABL)
  • Vad en otillåten värdeöverföring innebär och hur den ska/bör hanteras i olika situationer
  • Hur värdeöverföringar (både tillåtna och otillåtna) beskattas hos aktiebolaget och hos ägaren

Mer om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om olika typer av värdeöverföringar från ett aktiebolag till dess fysiska ägare eller närstående. Vi går igenom vad som krävs för att en värdeöverföring ska vara civilrättsligt giltig (formkrav och kapitalskyddsregler) samt de skattekonsekvenser en värdeöverföring medför för mottagaren/aktieägaren respektive bolaget i olika situationer. Vi belyser också vad konsekvensen blir - civilrättsligt och skattemässigt - om formkrav och/eller kapitalskyddsregler inte har följts (otillåtna värdeöverföringar) samt om och i så fall hur olika brister kan läkas. Då gränsdragningen mot förbjudna lån är hårfin i dessa fall kommer även detta område att behandlas under kursen.

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

Ägare av fåmansföretag, revisorer, redovisningskonsulter och andra som sköter redovisningen i ägarledda företag.

Product instructors

Kursledare

Cecilia Thore

Cecilia Thore

Jag har kunden i fokus

Robert Selvaag

Robert Selvaag

Det finns inga dumma frågor!