Lärandeprogram

Genom att jobba strategiskt med kompetensutveckling säkerställer du att både du och verksamheten har den kompetens som behövs för att möta nuvarande och framtida behov.

När vi pratar om lärande skiljer vi ofta mellan två typer – mikrolärande och makrolärande. Medan mikrolärande handlar om lärande i små portioner – lärande som vi skaffar när vi behöver det, eftersom vi har ett problem som måste lösas – handlar om makrolärande om det vi traditionellt kallar för djupgående lärande. Makrolärande är nödvändigt när vi ska lära oss något nytt eller skaffa oss djupare och bredare kompetens inom ett ämnesområde.

Vill du diskutera era utbildningsbehov och få en offert?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!