Onsite kurs

Varje år levererar vi en mängd fysiska öppna kurser i hela Sverige, inom områdena HR, Lön, Skatt ochMoms. Årligen arrangerar vi också större konferenser som t.ex. Stora Lönedagen, Skatteträff och Stora Momsdagen.

Den stora fördelen med onsite kurser är det mänskliga mötet – interaktionen mellan personer med olika bakgrunder och erfarenhet, från olika företag och organisationer, som kan tillföra nya perspektiv och kontakter.

Dessutom kan du ställa dina frågor direkt till experten/föreläsaren får många givande diskussioner i klassrummet.

Att komma iväg och sitta tillsammans med människor med liknande roller kan många gånger göra utbildningen blir effektivare, när man slipper distraktion och allt fokus ligger på lärandet.

Vi lägger löpande ut nya kursdatum för att du ska kunna lägga en långsiktig plan för dig och din organisations kompetensutveckling.