Den första sanktionsavgiften från Datasinspektionen är utfärdad

Datainspektionen utfärdar nu den första sanktionsavgiften sedan GDPR infördes i Sverige. Ett ifrågasatt samtycke låg till grund.
torsdag 22 augusti 2019
Lästid: 1 Minut

En gymnasieskola har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro på lektionerna. Detta har gjorts på prov under tre veckor och berört 22 elever.

Gymnasienämnden uppgav att man fått elevernas samtycke till att använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll.

Datainspektionens uppfattning

Datainspektionen har granskat försöket och anser att gymnasienämnden har hanterat känsliga personuppgifter i strid mot reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR. Därför har en sanktionsavgift på 200 000 kr utfärdats.

I sitt beslut konstaterar Datainspektionen att ansiktsigenkänningen inneburit kamerabevakning av eleverna i deras vardagliga miljö, varit ett intrång i deras integritet och att närvarokontroll kan göras på andra sätt som är mindre integritetskränkande än ansiktsigenkänning.

Avgiftens storlek påverkas bland annat av att det är frågan om en myndighet och att det handlar om ett försök under en begränsad period. Myndigheter kan maximalt få tio miljoner kronor i sanktionsavgift.

Kan ej få samtycke av elever

Gymnasienämnden har uppgett att man har fått elevernas samtycke till att använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll.

Enligt Datainspektionen kan Gymnasienämnden inte använda samtycke i det här fallet eftersom eleverna befinner sig i beroendeställning till nämnden.

Biometriska uppgifter

Teknik för ansiktsigenkänning har påbörjats men utvecklingen går snabbt. Datainspektionen anser därför att det finns ett stort behov av att skapa tydlighet kring vad som gäller för alla aktörer.

Biometriska uppgifter, som används vid ansiktsigenkänning, är känsliga personuppgifter som är extra skyddsvärda och som det krävs uttryckliga undantag för att få hantera.

Källa:
Pressmeddelande från Datainspektionen

Dela sidan: