Haglöfs utbildar alla
chefer digitalt

I stället för att försöka träffa rätt med vilka chefer som ska tas genom dyra ledarprogram har Haglöfs en digital lösning från Simployer som inkluderar samtliga chefer i alla länder, berättar HR-chef Amelie Ottosson. Haglöfs kombinerar digital utbildning med att cheferna delar sina egna upplevelser för att med större sannolikhet befästa den utbildning cheferna tagit del av.

Haglöfs hade redan implementerat ett antal Simployer-moduler som Personalregister, Personalhandbok och &frankly när de beslutade sig för att prova den nya modulen Learning Library också.

Vi stod inför samma utmaningar som många andra: Väldigt många chefer och medarbetare vill utveckla sitt ledarskap, men vi har inte resurser att ta alla genom et grundligt ledarskapsutvecklingsprogram. Att välja ut enbart et fåtal skulle inte ha fått den effekten som vi vill uppnå.
Amelie Ottosson HR Manager | Haglöfs

Så länge Amelie Ottosson har arbetat på Haglöfs har de varit fokuserade på ledarskap och ledarskapsutveckling:

– Vad ger resultat? Det är inte bara att ta en ledarskapsutbildning: Den måste implementeras i praktiken. Och vad menar man med ledarskap? Alla har sin egen definition. Vissa behöver utbildning i LAS, medan andra behöver lära sig coaching eller att hålla svåra samtal, berättar Ottosson.

Redan innan lanseringen av Haglöfs ledarskapsutvecklingsprogram började Haglöfs jobba mer aktivt med ledarskap där följande initiativ var särskilt centrala:

  • Etablering av månatligt "Manager Forum" – ett möte där specifika ämnen diskuteras, till exempel inför lönerevision
  • En grundlig arbetsmiljöutbildning
  • Lansering av uppdaterade värderingar

Det var efter detta som Haglöfs började leta efter digitala läroplattformar, som de ville kombinera med sitt ledarnätverk i form av ett diskussionsforum för cheferna, vilket förstärker och befäster den utbildning de får i plattformen.

Tre mål med Learning Library på Haglöfs

1. Erbjuda individanpassat lärande on-demand till chefer som är ”expert learners” och redan tar del av och tillägnar kunskap självmant

2. Engagera fler av cheferna i sin lärandekurva genom att skräddarsy en läranderesa för just Haglöfs

3. Få fler chefer att aktivt använda och lära sig Simployer

Haglöfs värderingar handlar bland annat om hur de är som företag och hur de beter sig mot varandra, kunder och partners. Simployer Learning Library köptes och anpassades till värderingsarbetet. Det resulterade i en kombination av en ledarskapsutbildning och ett arbete runt vad värderingarna betyder för Haglöfs och hur de ska implementeras.

– Jag tror att det var nyckeln till att ledningsgruppen stod bakom lanseringen. Att få alla medarbetare att 'känna och leva' värderingarna var och är fortfarande högsta prioritet. Det har varit viktigt att koppla lanseringen av läroplattformen med strategiskt utvalt innehåll tillsammans med ledarforumen, resonerar Ottosson.

För Haglöfs är ledarskapsutveckling, chefsnätverkande och värderingsimplementering nu en gemensam process. Manager Forum är digitalt för att omfatta chefer i alla länder. Cheferna delas in i mindre grupper där de diskuterar egna upplevelser från verkliga livet. Under hösten 2023 höll Haglöfs ett mer strukturerat ledarskapsprogram, där cheferna innan varje ledarforum ombads genomföra två nya kurser i Learning Library och reflektera över ett antal frågor baserade på det de hade upplevt och med koppling till en specifik värdering.

– Simployer var till mycket stor hjälp under uppbyggnaden av programmet. Det krävs noggrann planering av innehållet och tidsplanering, och såklart en intern ”kampanj” för att få alla att förstå vad det handlade om. Att våra chefer kunde ta del av utbildningsmaterial innan diskussionerna har varit nyckeln till att kunna genomföra en så pass bra ledarskapsutveckling som vi har gjort!

Citat från ledare på Haglöfs om innehållet i Simployer Learning Library:

"Bra, alltid trevligt att bli inspirerad."

"Verkligen värdefullt, och vissa avsnitt kommer du kanske att se igen när du hamnar i en specifik situation."

"Som alltid med den här typen av kurser: Man måste avsätta tid, och det är det som avgör om det fungerar."

"Lätt att förstå och en perfekt påminnelse om hur man ska agera i olika situationer. Jag tycker att alla anställda borde se det."

"Passionerat, inspirerande, relevant och äkta reflektioner."

Om Haglöfs

Haglöfs är ett klädmärke som designar, utvecklar och marknadsför kläder, skor och utrustning för utomhusbruk i 28 länder. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och ägs av kinesiska LionRock.

Besök Haglöfs