Avdrag för styrketräning – när kan du få det?

Reglerna om skattefri motion och friskvård gäller inte för den som har en enskild firma. Däremot kan näringsidkare få avdrag för motionsaktiviteter som syftar till att rehabilitera eller vara förebyggande. Exempel på sådana aktiviteter är simning, stavgång och styrketräning.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
torsdag 22 mars 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Du som har enskild firma kan få avdrag för vissa typer av motionsaktiviteter, menar Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Simployer.

Reglerna om skattefri motion och friskvård gäller endast för anställda, d v s för personer som beskattas i inkomstslaget tjänst. Det innebär att enskilda näringsidkare inte kan få avdrag för motion och friskvård i sin näringsverksamhet.

Däremot är det möjligt för enskilda näringsidkare att få avdrag för förebyggande behandlingar och rehabilitering. Förutsättningen för avdrag är att den åtgärd som sätts in behövs för att näringsidkaren ska få tillbaka sin arbetsförmåga (rehabilitering) eller för att näringsidkaren ska kunna fortsätta att driva sin verksamhet (förebyggande behandling).

Det är näringsidkaren som ska visa att det förhåller sig på detta sätt. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte för att avdrag ska medges. Däremot är det att rekommendera att det finns ett intyg från behandlande personal som styrker behovet av behandlingen.

Syftet med behandlingen är avgörande

Valet av behandling är inte avgörande för avdragsrätten. Det avgörande är istället syftet med behandlingen och dess möjligheter att rehabilitera eller förebygga en nedsatt arbetsförmåga. Exempel på vanliga rehabiliteringsåtgärder är behandling av rygg, nacke och axlar hos en sjukgymnast, massör, naprapat eller kiropraktor. Åtgärder i form av psykologstöd och psykoterapi är andra exempel på avdragsgilla behandlingar.

Valet av behandlingsmetod är alltså valfritt och det finns dessutom ingen gräns för vad en avdragsgill behandling får kosta.

Även fysiska aktiviteter kan räknas

Det som kanske inte är känt av alla är att även fysiska aktiviteter kan betraktas som förebyggande behandlingar eller rehabilitering om en läkare eller annan behörig vårdgivare har skrivit ut ett recept på detta (s k FaR). Den som skriver ut receptet ska vara en legitimerad medicinsk person med kunskap om hur man motionerar i hälsosyfte.

Receptet kan vara individuellt utformat så att det framgår vilken aktivitet som är lämplig och hur ofta den ska utföras. Exempel på fysiska aktiviteter i förebyggande eller rehabiliterande syfte är stavgång, simning, styrketräning och yoga.

Möjligheten att få en fysisk aktivitet på recept innebär alltså att motionsaktiviteter av olika slag kan bli avdragsgilla för enskilda näringsidkare. Detta trots att de inte omfattas av reglerna om skattefri motion och friskvård.

En fråga man kan ställa är samtidigt varför reglerna är olika för olika företagsformer. Varför kan den som väljer företagsformen aktiebolag, och är anställd av sig själv, få skattesubventionerad motion och friskvård, medan den som väljer företagsformen enskild firma inte kan få det på samma sätt?Dela sidan: