Det nya arbetslivet ur en VD:s perspektiv

De senaste åren har arbetslivet, som vi känner till det, genomgått en digital revolution. I det nya arbetslivet har det uppkommit många nya frågor men med väldigt få svar. Hur vi hittar den rätta balansen mellan flexibilitet och förtroende när det kommer till hem- och distansarbete kontra arbete på kontoret, och hur kan vi attrahera, behålla och utveckla nya talanger? För att nämna några.
Vigleik TakleChief Executive Officer
måndag 4 juli 2022
Lästid: 2 Minuter
Vigleik Takle - VD för Simployer

Som ny CEO för Simployer har jag fått börja i en otroligt spännande tid. Utöver dessa mer operativa frågor genomgår HR just nu en stor förvandling – från att vara en administrativ stödfunktion till att bli en strategisk och affärskritisk funktion. Simployer har varit den föredragna HR-partnern för våra kunder i ett antal år och vi tänker att fortsätta behålla den positionen. 

HR-trender för 2022 

De flesta branscher upplever just nu en intensiv kamp för att behålla den bästa kompetensen. En av de viktigaste uppgifterna för det kommande året kommer att vara att rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetare. Simployer har tagit pulsen på arbetslivet i både Sverige och Norge i vår rapport ”Det nya arbetslivet”, och genom våra egna experter, kunder och medarbetare har vi fått en bra insikt i yngre såväl som äldre medarbetares behov, de utmaningar vi kommer att möta med generationsklyftan och den förändrade kompetenssammansättningen. 

Större förväntningar på feedback 

För många har det årliga medarbetarsamtalet varit en av de få fasta kontaktpunkter för chefer och medarbetare där man pratar om mer än bara måluppfyllelse. För att ligga i framkant när medarbetares engagemang och motivation förändras är det viktigt att ta pulsen på arbetsplatsen och på så sätt vidta konkreta åtgärder när det behövs. Denna insikt kommer att vara allt viktigare för ledare och organisationer så länge som arbetsgivare slåss om den bästa kompetensen. Men man får inte glömma att det handlar lika mycket om att behålla och vidareutveckla sina medarbetare som att jaga efter ny arbetskraft. 

Simployer hjälper dig på vägen 

De senaste två åren har visat hur viktigt HR-teknik är med tanke på hur snabbt vi har behövt ställa om oss till att bli mer digitala. Med rätt HR-teknik kan vi säkerställa effektiv personalledning och medarbetarutveckling. Samtidigt har vi också sett hur viktiga våra experter är som har guidat våra kunder genom ”okänd terräng” i en väldigt krävande period. 

Vi tror att kombinationen av flexibel HR-teknik, samt expertis anpassad för lokala behov, kommer vara avgörande för alla företag under den kommande tiden. Det handlar inte längre om att enbart ha effektiva administrativa processer, utan om att behålla och vidareutveckla den viktigaste resursen ett företag har; människorna. Vi vet att företag som har motiverade och engagerade medarbetare skapar ett större värde. 

Vi finns här för dig som vill inspirera, leda, engagera och utveckla dina medarbetare. Vi kommer att fortsätta att satsa stort på lösningar som kombinerar kunskap och teknik på ett sätt som hjälper dig att nå dina anställdas fulla potential. 

Vänliga hälsningar

Vigleik Takle, VD för Simployer

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: