E-fakturering och digital rapportering - vad gäller?

EU-kommissionens förslag – VAT in the Digital Age (s.k. ViDA) kan leda till stora förändringar – om det går igenom. Det handlar bland annat om nya krav på elektronisk fakturering och digital rapportering.
onsdag 22 november 2023
Lästid: 2 Minuter

Från och med den 1 januari 2024 föreslås att det införs en EU-definition för hur e-fakturor ska vara utformade. Samtidigt införs en frivillig möjlighet för EU-länderna att – utan krav på godkännande från EU – införa regler för krav på e-fakturering (enligt EU:s standard) mellan företag (B2B). Dessutom föreslås att mottagarlandets köpare ska vara skyldigt att acceptera e-fakturor som uppfyller EU:s krav. Förslaget ser nu ut att fördröjas något.

Fakturering och uppgiftslämnande i elektroniskt format  

Senast år 2028 vill EU-kommissionen att det ska bli obligatoriskt för företagen att utfärda strukturerade elektroniska fakturor – åtminstone för gränsöverskridande transaktioner inom EU. Det föreslås också att sådana fakturor ska utfärdas senast två dagar efter transaktionen (mot idag – senast den 15:e i månaden efter att varan levererats eller tjänsten tillhandahållits). Det handlar alltså om momsfri varuförsäljning inom EU och tjänster som omfattas av huvudregeln B2B. 

EU-reglerna kommer inte att kräva att elektroniska fakturor utfärdas för landsinterna transaktioner. Medlemsstaterna ges dock fria händer att införa krav på elektronisk fakturering även för sådana transaktioner. 

Fakturering inom 2 dagar! 

Det kommer även att krävas att företagen lämnar information – transaktion för transaktion – till Skatteverket. Informationen ska lämnas två dagar efter att en faktura har utfärdats eller borde ha utfärdats. 

Fördelen med förslaget är att kravet på att lämna periodisk sammanställning blir överflödigt. 

Elektronisk standard 

Företag kommer alltid kunna använda sig av den europeiska standarden (Peppol) som redan finns för fakturering till stat och kommun. Medlemsstaterna får även tillåta en annan standard så länge som den är kompatibel med den europeiska standarden. 

Viss senareläggning är väntad

För att bli verklighet måste förslaget antas enhälligt av EU:s ministerråd. Enligt ursprungsplanen skulle beslut fattas under hösten 2023. Det står nu klart att det skjuts framåt till våren 2024. Det leder sannolikt till att e-fakturering och digital rapporteringen som tidigast kan införas 2030.

Sveriges Regering är positiv till förslaget. Skatteverket vill utreda förutsättningarna för obligatorisk e-fakturering även internt i Sverige. Skatteverket måste förbereda sig både inför att förslaget kommer att antas såväl som att det inte antas.

Mer läsning:

Hemställan om obligatorisk e-fakturering inom Sverige

EU-kommissionens förslag:
COM(2022) 701 final 
COM(2022) 703 final
COM(2022) 704 final

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: